Privacystatement

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Welke gegevens

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal verzamelt de volgende gegevens:

1.     Persoonlijke gegevens die je als gebruiker zelf aan Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot:

 • naam/gebruikersnaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bank- en betaalgegevens
 • correspondentie met Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal

2.     Gegevens die Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal ontvangt door het gebruik van de website cultuurnetwerkroosendaal.nl welke onder meer kunnen bestaan uit de volgende:

 • gebruikersstatistieken, o.a. de pagina’s die je binnen de website bezoekt
 • cookies

Doeleinden

 • toetsen en beoordelen van aanvragen;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van nieuwsbrieven en magazines, uitnodigingen, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van ‘leden’ en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@cultuurverbindtroosendaal.nl. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie met een uiterlijke termijn van vier weken.

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal doet haar best tegemoet te komen aan het verwijderen van persoonlijke gegevens, tenzij deze van rechtswege of op grond van rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard moet blijven.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden. Met een maximum van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal deelt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Informatie wordt in sommige gevallen wel doorgegeven aan andere partijen om een beter service te kunnen verlenen zoals:

 • Mailchimp
  Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. De privacy verklaring van Mailchimp is hier te vinden. Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal deelt uw e-mailadres niet met derden.
 • Eventbrite
  Voor het inschrijven voor bijeenkomsten maken wij gebruik van Eventbrite, een online ticketsysteem. Alle gegevens die door gebruikers van Eventbrite worden verzameld in verband met de geboden services zijn onderhevig aan het privacybeleid van Eventbrite, deze zijn hier na te lezen.
 • Google Analytics
  Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal maakt gebruik van Google Analytics op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier. Dit houdt in dat de Stichting de volgende stappen heeft genomen:
  • het anonimiseren van je IP-adres;
  • het uitzetten van ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics;
  • geen gebruik gemaakt wordt van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics.

Cookies

Bij het gebruik van de website kunnen er cookies op jouw computer worden geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de internetbrowser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.

Contactgegevens

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal
contact@cultuurverbindtroosendaal.nl
06 40678086