11-11-2019

Ongeloofloos

@Stichting Theatergroep Respect

Festival Activiteitenregeling

Projectomschrijving en doel van het project
Stichting Theatergroep Respect wil graag de participatie van mensen met een mentale en/of lichamelijke beperking in de samenleving bevorderen, door ze te laten deelnemen aan repetities en opvoeringen van een musical. Het wekelijks repeteren en de jaarlijkse optredens geven de deelnemers zelfvertrouwen en laat hen groeien in hun ontwikkeling. Hiermee laten ze zien hoeveel ze wél kunnen. De aanvraag voor de musical ‘Ongeloofloos’ is gedaan in het kader van de Activiteitenregeling. De opvoering vond op 17 maart 2019 plaats in Schouwburg de Kring Roosendaal en in Schouwburg de Maagd in Bergen op Zoom was de generale repetitie, met publiek.

Omvang
Aantal deelnemers: 20 mensen met een beperking en ongeveer 20 vrijwilligers
Aantal bezoekers: 350 ( Roosendaal)