20-11-2019

Weense Tunes

@Stichting Weense Tunes

Muziek Activiteitenregeling

Discipline
Muziek.

Projectomschrijving
Een programma van Weense muziek én een podium voor jong talent: op zaterdagavond 16 en zondagmiddag 17 november 2019 presenteert het projectkoor Weense tunes dit aan het publiek. Gedurende twee uur laat een mix van amateurs en beroepsmusici Weense muziek en operette melodieën horen. Onder hen zijn diverse solisten, docenten van de Muze en Centrum voor de Muziek met talentvolle leerlingen en studenten van de Fontys Academie in Tilburg. De uitvoeringen vinden plaats in de Dance Studio Rottier in Roosendaal.

Doel van het project
De opzet van het programma van docenten in het voorpauzeprogramma met talentvolle leerlingen van o.a. de Muze en de Fontys Academie en in het tweede deel Weense muziek, sluit naadloos aan bij de doelstelling van de Stichting zoals verwoord in de statuten. Voor de gemeentelijke doelstellingen sluit deze activiteit aan bij o,a. cultuurparticipatie van jongeren en het bevorderen van maatschappelijke participatie met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen,
eenzamen en dementerenden, Bovendien valt deze activiteit onder de beleidsdoelstelling van de gemeente waar het gaat om ‘Cultuur verbindt mensen ‘.

Omvang
Aantal deelnemers: max. 65 koor, solisten , orkest en deelnemers in het voor pauze programma.
Aantal bezoekers: twee maal 150

Activiteitenregeling
Dit project is mogelijk gemaakt door de activiteitenregeling.