24-10-2019

Nispen Inspireert! 2019 - De Kunst van Vrijheid

@Stichting Cultureel Nispen

Beeldend Activiteitenregeling

Discipline
Beeldende kunst, erfgoed, muziek, film en dans.

Projectomschrijving
Stichting Cultureel Nispen organiseerde rondom het thema ‘De Kunst van Vrijheid’ verschillende activiteiten in de eerste twee weekenden van september 2019. Een expositie van kunstwerken van Nispenaren en oud-Nispenaren in de H. Maria Hemelvaartkerk in het dorp en  een randprogramma met zang, dans, muziek, film, cultuurhistorisch erfgoed, enz. op verschillende locaties in het dorp. Ook was er een gezamenlijk tijdelijk kunstwerk met de inwoners van het dorp gemaakt, dat tijdens de start van Nispen Inspireert! wordt onthuld. Ook de leerlingen van basisschool De Linde worden projectmatig bij Nispen Inspireert! betrokken. De resultaten van dit kunstproject zullen geëxposeerd worden. Met dit thema sluit de stichting ook aan bij het gegeven dat het in 2019 75 jaar geleden is dat Nispen werd bevrijd.

Doel van het project

  • Het bieden van een mogelijkheid voor (oud-)Nispenaren van alle leeftijden om hun creativiteit te kunnen exposeren, zowel aan hun dorpsgenoten als aan geïnteresseerden van buiten het dorp;
  • Het vergroten van de cultuurparticipatie van zowel jongeren als volwassenen door inwoners en eventuele andere belangstellenden op een laagdrempelige manier in contact te brengen met kunst- en cultuur;
  • Door culturele activiteiten het leggen van (nieuwe) verbindingen tussen inwoners en verenigingen in het dorp;
  • Aandacht schenken aan het historische feit dat het 75 jaar geleden Nispen werd bevrijd en de betekenis van vrijheid/75 jaar leven in vrijheid in de huidige tijd.

Omvang
Aantal deelnemers: 150 á 200
Aantal bezoekers: 1.500

Activiteitenregeling
Voor dit project kreeg de stichting subsidie vanuit de Activiteitenregeling.