15-11-2019

Mensen dragen dingen

@Lotte Boonstra

Theater Makersregeling

Discipline
Beeldende kunst, theater, performance, mime, kostuumontwerp. Lotte Boonstra begeeft zich op het grensvlak tussen beeldende kunst, theater en kostuumontwerp. Zij zoekt vervreemding, humor en schoonheid in alledaagse situaties. Haar werk heeft een sterk visuele inslag, waarbij kostuum een belangrijk onderdeel vormt. Lotte is verantwoordelijk voor de artistieke visie in het gehele project.

Projectomschrijving
Mensen dragen dingen is een visuele, associatieve en poëtische verkenning van het menselijk dragen in Roosendaal. Het begeeft zich op het snijvlak van beeldende kunst, theater en kostuumontwerp. Deze aanvraag gaat over het maken van een voorstelling in het centrum van Roosendaal en het trainen van de verbeelding en expressie van Roosendalers in draagworkshops en het organiseren van een foto expositie in Bibliotheek VANnU.

Dragen is het centrale thema in het project. Dit is de kapstok waaraan wij als makers met de deelnemers en het publiek associaties en verhalen hangen. In Roosendaal en op andere plekken in de wereld wordt heel wat afgesjouwd. Enerzijds lijken we er zelf voor te kiezen om te dragen. Anderzijds beïnvloedt het dragen ook hoe wij ons bewegen op straat. Wat iemand met zich meedraagt vertelt iets over wat hij in de toekomst gaat doen of in het verleden heeft gedaan. Het kan een verhaal vertellen over die persoon. Door te werken rondom het thema dragen kan je allerlei grote en kleine verhalen aanraken.

Doelstelling van het project
Mensen dragen dingen introduceert een nieuwe kunstvorm in Roosendaal op het snijvlak van beeldende kunst, bewegingstheater en kostuum. Mensen dragen dingen heeft verschillende artistiek, sociale en ontwikkelingsdoelstellingen.

De workshopreeks heeft als doelstelling het trainen van Roosendalers in verbeelding, associatie en expressie. Roosendalers maken kennis met oefeningen uit het bewegingstheater. Roosendalers maken kennis met een multidisciplinaire kunstvorm die anders is dan een klassieke vorm van theater of dans. We verbreden hiermee de belevingswereld van de deelnemers. De workshops hebben eveneens sterk sociale doelstellingen. Roosendalers die behoefte hebben aan cultuurparticipatie en/of een sociale activiteit bieden wij een belevingswereld vergrotende activiteit aan.

Omvang
4 Workshops
3,5 Weken repetitie op straat
2 Try-outs
6 Voorstellingen
4 weken expositie Bibliotheek VANnu

Makersregeling
Lotte Boonstra vroeg voor dit project subsidie aan via de Makersregeling.