21-11-2019

We will rock you

@Theaterwerkplaats Tiuri

Theater Voucherregeling

Theaterwerkplaats Tiuri | We will rock you €2000

Discipline
Theater, dans.

Projectomschrijving
We Will Rock You is een ontmoetingsproject waarin acteurs van Theaterwerkplaats Tiuri Roosendaal (een plek waar mensen met een beperking werken als theatermakers) en studenten van Codarts Rotterdam Docent Dans elkaar ontmoeten. Zij zullen samen met choreografen Jordy Dik en Laisvie Ochoa elkaar op een inclusieve en dansante manier leren kennen, nieuwe werelden ontdekken en spelenderwijs communiceren zonder woorden. De eerste drie dagen zullen gebruikt
worden om elkaar écht te leren kennen, bewegingsmateriaal te vergaren en om de bewegingstaal, speelsheid en de toegankelijkheid van de performatieve ontmoeting onder de knie te krijgen.Door het zeer participatieve karakter van deze performance – die veel raakvlakken heeft met een workshop – zal het publiek uitgenodigd worden om ook een actieve performer te worden. We Will Rock You is een ontmoeting, met meerdere lagen, tussen alle participanten in de performatieve ruimte. Het publiek wordt omgevormd tot performer waardoor eenieder gelijkwaardig is en de vrijheid kan voelen zich te ontplooien, te spelen en te ontmoeten.

Doel van het project
Door middel van intensieve samenwerking zullen Tiuri spelers en Codarts studenten elkaar beter leren kennen op sociaal, mentaal en fysiek vlak. Zodoende zullen zij meer respect, begrip en kennis verkrijgen met betrekking tot elkaars belevingswereld en positie in de maatschappij. Een beoogde uitkomst is dat zij sociale dwarsverbanden aangaan die verder reiken dan enkel het project. ‘Communities’ binnen Roosendaal zullen in aanraking komen met een ‘nieuwe vorm’ van theater
waarin het concept van publiek wegvalt. Zij zullen actief deelnemen binnen het geheel waardoor verbinding, ontluiking en zelfreflectie de boventoon kunnen voeren. We Will Rock You als voorstelling stelt de acteurs met een beperking in staat om in hun kracht deel te nemen aan ’t geheel. Hierdoor wordt metaforisch de sociale ladder omgedraaid en tonen deze spelers aan dat zij tot heel veel in staat zijn. Doordat de performance zeer speels, confronterend en in het moment is, zijn de spelers van Tiuri in staat om hun eigenschappen en vaardigheden in te zetten. Dit levert daardoor een bijzondere inclusieve ervaring op voor henzelf, maar zeker ook voor
de andere deelnemers. Zij kunnen volledig deelgenoot zijn van de gebeurtenis en laten eigenlijk zien hoe vrij een mens kan zijn wanneer er een gelijkwaardige ontmoeting wordt gecreëerd.

Spelers van Tiuri kunnen zich verder ontwikkelen door samen te werken met andere jonge, professioneel opgeleide kunstenaars. Zij leren van de expertise die de studenten zelf inbrengen. Door het aangaan van deze kwalitatieve ontmoeting zetten wij al doende direct in op kruisbestuiving. De studenten van Codarts Docent Dans zullen in hun eerste jaar kennis maken met een community art-project waarin op een collaboratieve manier kunst gemaakt wordt. Bovendien zullen zij samenwerken met mensen met een beperking wat voor veel jonge danstalenten een eye-opener kan zijn met betrekking tot de essentiële vragen: “wat is dans?” en “wanneer is iemand een danser?”. Bovendien wordt meteen ervaren wat een échte ontmoeting met mensen doet en dat een voorstelling niet altijd op een toneel hoeft plaats te vinden.

Door het meedoen van muziekstudenten van Codarts is er een extra dimensie bij de ontmoetingen. Deze studenten maken zodoende kennis maken met het sociale
karakter van ’t project en dragen tegelijkertijd inhoudelijk bij  aan de muzikale ontwikkeling van ’t artistiek product. Een toegevoegde waarde is dat zij in het moment de artisticiteit en speelsheid van de ontmoetingen kunnen ondersteunen tijdens ’t creatieproces. Er is daarmee ook sprake van een multidisciplinaire artistieke kruisbestuiving.

Omvang
Aantal deelnemers: 19
Aantal bezoekers: 50