07-12-2019

Programma Openluchttheater Nispen 2019

@Openluchttheater Nispen

Theater Activiteitenregeling

Discipline
Theater.

Projectomschrijving
Openluchttheater Nispen (OLTN) is in het kader van het project 'Heerlijckheijd Nispen' in 2015 gebouwd. Het OLTN organiseert en faciliteert (culturele) activiteiten en evenementen, en heeft de afgelopen drie jaar met succes een volledig programma gedraaid.

Samen met overige (culturele) organisaties in het dorp en na overleg met inwoners en bezoekers, is besloten om in het komende theater seizoen 2019 een aantal activiteiten te organiseren, waaronder: Voorstelling met amateurtoneel (Nispen en Roosendaal), kindervoorstellingen, dans en/of theaterworkshop voor kinderen en volwassenen, specifieke seniorenactiviteit, dit seizoen mogelijk country (muziek, dans, koor, etc.) en muziekmiddag (in de nazomer) mogelijk met thema 'Woodstock 50 years after'.  

Verder biedt het OLTN de mogelijkheid voor Nispense bewoners en organisaties om eigen activiteiten en voorstellingen te organiseren; dit wordt actief gestimuleerd met de slogan 'dit theater is ook van jou'.

Doel van het project
Het doel van het OLTN is de bevordering van culturele-maatschappelijke participatie in Nispen, en vergroting van het kleinschalige culturele aanbod in de gemeente Roosendaal en West-Brabant. De afgelopen drie seizoenen hebben bewezen dat het OLTN (in combinatie met de Turftuin) een (letterlijk en
figuurlijk) centrale rol speelt in het dorp.

Omvang
Aantal deelnemers: in totaal min. 12 activiteiten
Aantal bezoekers: seizoen 2018: ca. 4.500 bezoekers, incl. evenementen georganiseerd door derden. Evenementen OLTN: ca. 2.500 bezoekers

Activiteitenregeling
Het Openluchttheater Nispen vroeg voor dit project subsidie aan via de activiteitenregeling. De aanvraag is gehonoreerd.