11-12-2019

Leerlingenmuziekdag

@T'plein

Muziek Activiteitenregeling

Discipline
Muziek.

Projectomschrijving
T’plein organiseerde in mei 2019 de Leerlingenmuziekdag (LMD) om muziekscholen en – verenigingen en basis-en middelbare scholen waar aan muziek gedaan wordt, samen te brengen. De LEERLINGEN MUZIEK DAG (LMD) is in het leven geroepen om leerlingen niet alleen een podium te bieden, maar ook samen te laten musiceren. Deze ‘kruisbestuivingen’ hebben bij de allereerste editie in 2018 tot zeer verrassende combinaties en prestaties geleid.

Doel van het project
Het doel van de LMD is om leerlingen van diverse (muziek)scholen en - verenigingen een gezamenlijk podium te bieden om individueel en/of samen te musiceren en daarmee het gebruikelijke stramien (spelen met alleen de eigen school/vereniging) te doorbreken! 

Voor dit project vroeg T’plein subsidie aan via de activiteitenregeling. De aanvraag werd gehonoreerd.

Omvang
Aantal deelnemers: 100
Aantal bezoekers: 1000