13-12-2019

Stadsoevers

@Stichting Roosendaal Danst

Dans Voucherregeling

Stichting Roosendaal Danst! | Project ‘Stadsoevers ‘ €2000

Discipline
Dans. Stichting Roosendaal Danst! is een platform voor moderne dans in Roosendaal voor amateurs, professionals, jong en oud!

Projectomschrijving
Een korte innoverend traject laten plaatsvinden begin oktober 2019 in de vorm van een locatie performance project. Dit project moet gezien worden als een aanjaag experiment.

Het project staat onder leiding van de artistiek leider van de Stichting Roosendaal Danst Jacques van Meel. De uitvoerenden zijn de artist in residence 2019 Willy Heramus uit Indonesië in samenwerking met enkele professionele en semiprofessioneel dansers/performers, alsmede studenten van de opleiding MBO – dans. Dit eerste project in de nieuwe stadswijk Stadsopevers is experimenteel van aard.  De huidige bewoners willen we op een manier die nieuw is voor de ontwikkeling van een wijk in de gemeente Roosendaal, betrekken bij deze eerste fase van hun nieuwe omgeving.

Speciale plekken zullen door middel van een wandelroute op een nieuwe manier aandacht krijgen door korte dansacts. Deze korte acts/performances zijn geïnspireerd op diversiteit van ontwikkelingsplekken, zoals water en haven.  In een wijk in ontwikkeling zoals Stadsoevers dat is, verandert een stadsdeel voortdurend. Daarbij spelen zand, gebruikt beton/steen/groen ed. een belangrijke rol.  Voor dit eerste dansproject in Stadsoevers komt de nadruk  duidelijk te liggen op ‘het water ‘. Zo zullen de dansers in een bootje/kano naar de pontons varen die in de haven liggen.

Naast dansacts ‘op het water ‘worden ook een aantal dansacts op de oevers uitgevoerd. Verder wordt er aandacht besteed aan rurale plekken voor de eerste bouw van woningen, nieuwe huizen op de Wipwei ( reeds gerealiseerd) en creatieve omgevingen ( Innovatiepark, Loods, Sfeerstrand) die vanuit hun eigenheid in de huidige cultuur van kunst/cultuur/sport meehelpen aan een hedendaagse visie op verbindingen tussen sociaal/maatschappelijke doelstellingen ( jongeren) cultuur en creativiteit.

Doel van het project
Stichting Roosendaal Danst wil in het kader van de ontwikkeling en promotie van de nieuwe wijk Stadsoevers, projectmatig op diverse wijzen aandacht vestigen op deze prachtige nieuwe locatie te beginnen in oktober 2019. Dans/performance  als middel is hierbij het uitgangspunt. De huidige bewoners en toekomstig geïnteresseerden (in de periferie van de nieuwe wijk Stadsoevers) op een positieve en energieke manier betrekken bij de eerste fase van ontwikkeling van de nieuwe wijk/nieuwe omgeving. Het uitgangspunt is ‘mens en omgeving’, vorm gegeven in dans, fotografie en video.

Omvang
Aantal deelnemers: 10 
Aantal bezoekers: Minimaal 50 bezoekers