20-12-2019

Hurkskamer in Parrotia Roosendaal

@Stichting Hurks Genootschap

Erfgoed Voucherregeling

Stichting Hurks Genootschap | Hurkskamer in Parrotia Roosendaal €2000

Discipline
Architectuur, beeldende kunst, erfgoed. Het Hurks Genootschap heeft als missie het inventariseren, vastleggen en publiceren van het oeuvre van architect Jacques Hurks (1890-1977). Deze architect vertegenwoordigde de Amsterdamse Schoolarchitectuur in Noord-Brabant en met name in Roosendaal en omgeving. Zijn werk omvat woningen, kerken en boerderijen waarin zijn typische eigen stijl te herkennen is.

Projectomschrijving
Het Hurks Genootschap beoogt het werk van Hurks volledig in kaart te brengen en uit te dragen door middel van het organiseren van exposities, lezingen en excursies. Het genootschap heeft het prachtige aanbod gekregen om in 2019 de burgemeesterskamer in het vernieuwde Parrotia in Roosendaal om te transformeren tot een “Hurkskamer”.

Doel van het project

Uitdragen architectuur Jacques Hurks in perspectief van de Amsterdamse School in
samenwerking met Museum Het Schip te Amsterdam. Vraagbank voor bewoners van “Hurkspanden” in Roosendaal en omgeving. Samenwerking met bibliotheek ter zake literatuur over architectuur en toegepaste kunst.

Inventarisatie en nader onderzoek naar Hurks architectuur en daarbij toegepaste kunst in de vorm van onder andere meubilair en glas in lood (firma Tierolff te Roosendaal). Uitbreiding collectie meubels. Tentoonstellen maquettes, meubels, tekeningen. Uitbouwen website onder leiding van Sjaak Kools, voormalig ambtenaar Gemeente Roosendaal met onder andere in portefeuille de gemeentelijke- en Rijksmonumenten. Tonen van digitaal platform Wendingen (de landelijke context van Hurks) in samenwerking met Museum Het Schip. Opdracht aan Hout en Meubileringscollege te Amsterdam voor vervaardigen op Jacques Hurks/Amsterdamse School geïnspireerde meubels.

Omvang
800 bezoekers