30-12-2018

Voor en achter de huisdeur

@Roosendaal Danst!

Dans Makersregeling

Discipline
Dans, theater, video, foto

Projectomschrijving
Dit project staat in het teken van het thema 'eenzaamheid' en 'culturele diversiteit' . Verbinding, waarin de ouderen, maar ook allerlei andere leeftijdsgroepen uit diverse culturen, een rol kunnen spelen in de leefbaarheid van de wijk/ buurt in het kader van sociaal/maatschappelijke ontwikkeling. In aansluiting op de titel ‘Voor en achter de huisdeur’ vinden de activiteiten op ongewone plekken plaats.  Er wordt gezocht naar plekken binnen buurten in de gemeente Roosendaal waar door middel van de activiteit mensen elkaar ontmoeten als buren. Dat kan door de buren in je huiskamer uit te nodigen of samen voor de huisdeur de buurt met elkaar te verbinden door dansacts op straat. In dit project werken de professionele kunstenaars samen met amateurdansers, dansstudenten, waardoor ook bij de uitvoerders onderling leerervaringen opgedaan worden. Dans als niet verbaal expressiemiddel kan gemakkelijk verbinden, evenals fotografie/video.

Doelstelling van het project:
Dans presenteren op ongewone plekken en daarmee mensen binnen/buiten hun directe leefomgeving verbindingen laten aangaan. Fotografie/video wordt gebruikt als blijvend aandenken aan deze gebeurtenis.

Omvang
35 deelnemers
800 bezoekers

Makersregeling
Roosendaal Danst! vroeg voor dit project subsidie aan via de Makersregeling.