30-12-2018

Vier de Wind

@EELT Theatercollectief

Theater Makersregeling

Discipline
Community art, theater, muziek

Projectomschrijving
Nederlanders omarmen de wind als een nuttige vriend én spelen van oudsher met de wind: met zeilboten en met molens, met surfplanken en kites en natuurlijk fietsend met wind tegen of mee. De moderne windturbines maken hier echter nog geen deel van uit. Nergens in Brabant zijn oude en nieuwe molens zo dicht bij elkaar te vinden als in Roosendaal en Wouw. Oude en nieuwe ingeniositeit kunnen verbonden worden. Maar…de eigenaren van zowel de moderne windturbines in Roosendaal en Wouw als de eigenaren van de oude, historische windmolens ter plaatse ervaren een probleem. Met een waaier aan activiteiten en evenementen gaat de community, geholpen door EELT, spelen met de wind om zo tot nieuwe positieve ideeën te komen. De activiteiten en evenementen zijn uitgespreid over een langere periode en meerdere locaties zodat veel mensen deel kunnen nemen.

Doelstelling van het project:
Het project Vier de Wind heeft als doel: het vieren van de wind, door weer te spelen met de wind, om zo nieuwe trotse beelden te maken bij nieuwe en oude windmolens. We maken positieve herinneringen bij de wind doordat de gemeenschap samen een theaterspektakel rondom de kracht van de wind gaat neerzetten bij de nieuwe windmolens. En dat is hard nodig in deze tijd van energietransitie.

Omvang
89 presentaties
150 deelnemers aan community art/theaterspektakel
500 deelnemers aan de ateliers
1800 deelnemende schoolkinderen aan workshops
3000 bezoekers in totaal aan de 7 evenementen in de gemeente
2400 bezoekers aan het theaterspektakel, verspreid over 3 dagen

Makersregeling
EELT Theatercollectief vroeg voor dit project subsidie aan via de Makersregeling.