30-12-2018

Talentontwikkeling via Nishant Bhola

@Nishant Bhola, Particles

Discipline
Dans

Projectomschrijving
Roosendaal heeft een rijk landschap van dansaanbod op amateurniveau. Diverse dansstijlen en -niveaus worden aangeboden op verschillende locaties in de gehele gemeente. Het ontbreekt in Roosendaal echter aan scholings- en ontwikkelingstrajecten voor amateurdansers. In het project maken amateurdansers kennis met het werken met professionele dansers en met hoe choreograaf Nishant Bhola tot nieuw werk komt. Nishant Bhola zelf en ook de dansers die samen met de amateurdansers werken zijn allen professioneel geschoold en als dansprofessional werkzaam.

Doelstelling van het project:
Het doel van dit project is om talentvolle amateur dansers uit Roosendaal de kans te geven om met professioneel dansaanbod in aanraking te komen. Door met professionals te werken worden zij gestimuleerd hun eigen talent verder te ontwikkelen en kunnen zij ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van een professionele dansproductie. Deze beleving, dansen met professionals en hiermee optreden voor publiek, daagt hen uit en prikkelt hen om het kansrijke amateurdansveld in Roosendaal verder te verstevigen.

Omvang:
1 driedaagse workshop, daarna 1 week prototype ontwikkelen en 3  presentaties op locatie,  in oktober t/m december 20 repetities en een voorstelling
26 deelnemers (20 amateurdansers/6 professionals)
360 bezoekers

Makersregeling
Nishant Bhola vroeg voor dit project subsidie aan via de Makersregeling.