02-01-2018

Kerstconcert Zingen voor je Leven Roosendaal

@Zingen voor je Leven Roosendaal onderdeel van St. Kanker in Beeld

Muziek Voucherregeling

Zingen voor je Leven Roosendaal onderdeel van St. Kanker in Beeld | Kerstconcert Zingen voor je Leven Roosendaal €750

Discipline
Muziek.

Projectomschrijving
Vrij toegankelijk kerstconcert van koor Zingen voor je Leven Roosendaal. 19 deelnemers stellen onder leiding van twee professionele begeleiders een kerstconcert samen, dat op 1 middag in december 2 keer uitgevoerd is. Dit koor voor en door mensen die met kanker te maken hebben (gehad) voerde een kerstconcert op van drie kwartier. Het koor is onderdeel van een netwerk van Zingen voor je Leven –koren in Nederland en is tot nog toe het enige koor in Roosendaal en omstreken dat specifiek deze doelgroep de kans geeft om via samen zingen hun ervaringen met ziek zijn een plek te geven.

Doel van het project
Belangrijkste doelstelling is om de koorleden een podium te geven waarop zij kunnen tonen wat het samen zingen voor hen betekent en hoe het een rol speelt in het verwerken van hun ervaringen met kanker, ziek zijn en het verlies van dierbaren aan deze ziekte. In het algemeen hopen we met dit optreden tevens bij te dragen aan het laagdrempeliger met elkaar in contact treden als het gaat om ervaringen met kanker en te laten zien dat muziek hieraan een unieke en zeer positieve bijdrage kan leveren. Wij vinden dat onze doelstelling bij uitstek past bij de kerstgedachte van saamhorigheid en elkaar helpen. Daarnaast is een doelstelling om het koor Zingen voor je Leven Roosendaal bekender te maken bij het Roosendaalse publiek en zo het koor in de toekomst te kunnen laten groeien tot een koor dat zelfstandig kan voortbestaan. (Nu is het deels nog afhankelijk van subsidie).

Daarmee zal het koor in de toekomst een steeds grotere maatschappelijke rol kunnen vervullen in de regio Roosendaal voor de steeds groter wordende doelgroep van mensen die met kanker te maken krijgen en behoefte hebben aan een manier om deze ervaringen te delen met anderen. Ons motto is dan ook: Zingen tilt je even op en laat je daarna zachter landen.

Omvang
Aantal deelnemers: 19
Aantal bezoekers: 100