02-11-2018

A new start

@Tripple3film en Jens Rijsdijk

Film Voucherregeling

Tripple3film en Jens Rijsdijk | A new start €2000

Discipline
Film.

Projectomschrijving
Het idee is om een film te maken waarbij de stad Roosendaal als decor dient. Er wordt een verhaal verteld over vier jongens met verschillende afkomsten (Syrisch, Marokaans, Surinaams en Pools) die na het behalen van hun inburgeringsexamen onderweg zijn naar het huis van een tante waar ze tijdelijk mogen verblijven. Je ziet hoe ze in aanraking komen met de politie, zonder dat ze daadwerkelijk iets gedaan hebben.

De scenes laten zien hoe deze situatie is ontstaan en waarom beide partijen op een bepaalde manier handelen. Met deze film willen ze de kijkers doen inzien wat vooroordelen met mensen kunnen doen. Het is voor veel mensen lastig zich in te leven in anderen waardoor ze zich niet kunnen associëren met andermans doen en laten. Door een realistische situatie te schetsen hoop we dat de kijker meer na gaat denken over het begrip vooroordelen.

Doel van het project
Mensen attent maken op het hedendaagse systeem en waarom mensen (begrijpelijke) keuzes maken, ondanks dat deze zijn gebaseerd op vooroordelen. Het is belangrijk dat de begrippen goed en fout niet wordt aanbod komen maar dat de kijker zich wel beseft dat vooroordelen impact kunnen hebben op iemands zijn leven. We laten iedereen zien dat er meerdere kanten aan een verhaal zitten.

Omvang
Zoveel mogelijk bezoekers in binnen-en buitenland.