Regelingen

Cultuur Verbindt Roosendaal

Kunst, cultuur en erfgoed dragen bij aan de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Ze brengen energie, inspiratie, zetten aan tot denken, dagen uit, verleggen grenzen en verbreden de horizon. Cultuur Verbindt Roosendaal stimuleert actieve en passieve deelname door een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing. Wij hebben daarvoor verschillende regelingen.

Culturele activiteiten in tijden van corona.. Cultuur Verbindt Roosendaal ondersteunt graag

Wij doen een oproep om ‘Corona’ bestendige projecten met ons te delen, om gezamenlijk te bezien hoe we Roosendaal met Cultuur in deze veranderde sociale omstandigheden kunnen verlevendigen en versterken. Daarom een extra oproep om vooral goede plannen te blijven indienen. Buiten de gebaande paden, rekening houdend met met social-distancing. Cultuur Verbindt Roosendaal ondersteunt graag, ook naast de gebruikelijke regelingen. Contact via info@cultuurverbindtroosendaal.nl.

Voucherregeling

€500 tot €2000
Open


Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Voucherregeling nieuwe, eenmalige culturele initiatieven van en door individuele en groepen (amateur)kunstbeoefenaars in de gemeente Roosendaal stimuleren en aanjagen.

Lees meer

Makersregeling

€ 5.000 tot €10.000
Gesloten | Eerstvolgende deadline: 1 april 2022


Met de Makersregeling wil Cultuur Verbindt Roosendaal nieuwe aansprekende professionele kunst- en cultuurprojecten stimuleren met de nadruk op kwaliteit, artistieke ontwikkeling en samenwerking. 

 

Lees meer

Activiteitenregeling

€ 2.000 tot € 5.000
Gesloten | Eerstvolgende deadline: 1 april 2022


Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Activiteitenregeling Amateurkunst cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal vergroten. In het bijzonder door amateurkunst, culturele wijkactiviteiten, evenementen binnen alle kunst- en cultuurdisciplines mogelijk te maken.

Lees meer

Impuls Jeugd

tot €10.000
Open | Eerstvolgende deadline: 1 april 2022


Cultuur Verbindt Roosendaal wil cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk maken met daarbij oog voor specifieke doelgroepen zoals jeugd. Deze regeling heeft als doel een impuls te geven aan amateur orkesten, -zangverenigingen en -theatergezelschappen om talentontwikkeling te bevorderen én jeugd actief deel te laten nemen aan cultuur. 

Lees meer

Corona

Open | Doorlopend voor culturele initiatieven.
Vierde indienronde voor compensatie: aanvragen kan van 1 december tot 15 december 2021.


  Corona | compensatie


 Corona | culturele initiatieven

Lees meer