Regelingen

Cultuur Verbindt Roosendaal

Kunst, cultuur en erfgoed dragen bij aan de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Ze brengen energie, inspiratie, zetten aan tot denken, dagen uit, verleggen grenzen en verbreden de horizon. Cultuur Verbindt Roosendaal stimuleert actieve en passieve deelname door een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing. Wij hebben daarvoor verschillende regelingen, zie onderaan de pagina.


NIEUW! Regeling Harmoniën en Orkesten

Per 1 juli 2019 voert Cultuur Verbindt Roosendaal in opdracht van de gemeente Roosendaal de regeling Harmonieën en Orkesten uit.Na de zomervakantie wordt u door Cultuur Verbindt Roosendaal uitgenodigd om mee te denken over de verdere invulling van de regelingen. Meer informatie en de aanvraagdata worden gepubliceerd via onze website.

Voucherregeling

€500 tot €2000 | open


Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Voucherregeling nieuwe, eenmalige culturele initiatieven van en door individuele en groepen (amateur)kunstbeoefenaars in de gemeente Roosendaal stimuleren en aanjagen. Een initiatief kan ook een nieuw onderdeel zijn binnen een bestaande activiteit. Bij een aanvraag in de Voucherregeling geef je aan op welke van onderstaande speerpunten van de regeling jouw initiatief in hoofdzaak betrekking heeft:

  • Co-creatie en domeinoverschrijding en/of disciplineoverschrijding.
  • Een initiatief waarbij ontwikkeling/experiment centraal staat.
  • Een initiatief door en voor jongeren.
  • Een initiatief gericht op maatschappelijke vraagstukken.
Lees meer

Makersregeling

€ 5.000 tot €10.000
komende deadline 1 oktober 2019


Met de Makersregeling wil Cultuur Verbindt Roosendaal nieuwe aansprekende kunst- en cultuurprojecten stimuleren met de nadruk op kwaliteit, artistieke ontwikkeling en samenwerking. Deze projecten dragen bij aan de pluriformiteit van kunst en cultuur in Roosendaal en zijn bij voorkeur discipline- en domeinoverstijgend. Dit kunnen ook projecten zijn die uit maatschappelijk en artistiek oogpunt gerealiseerd worden met (wijk)bewoners, amateurkunstenaars of specifieke doelgroepen. De projecten hebben als eindresultaat een podium- of beeldende productie of presentatie. 

Lees meer

Activiteitenregeling

€ 2.000 tot € 5.000
komende deadline: 1 oktober 2019


Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Activiteitenregeling de actieve en passieve cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal vergroten. In het bijzonder door amateurkunst, culturele wijkactiviteiten, evenementen binnen alle kunst- en cultuurdisciplines mogelijk te maken. Dit kunnen ook projecten zijn die uit maatschappelijk en artistiek oogpunt gerealiseerd worden met en door (wijk)bewoners, amateurkunstenaars, of specifieke doelgroepen. Bij een aanvraag in de Activiteitenregeling geef je aan op welke van onderstaande speerpunten van de regeling jouw initiatief in hoofdzaak betrekking heeft:

  • Bijzondere productie met aantoonbare meerwaarde voor het reeds aanwezige culturele aanbod.
  • Co-creatie en domeinoverschrijding en/of disciplineoverschrijding.
  • Talentontwikkeling.
  • Culturele wijkactiviteiten.
  • Een initiatief gericht op maatschappelijke vraagstukken.
Lees meer