Regelingen

Cultuur Verbindt Roosendaal

Kunst, cultuur en erfgoed dragen bij aan de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Ze brengen energie, inspiratie, zetten aan tot denken, dagen uit, verleggen grenzen en verbreden de horizon. Cultuur Verbindt Roosendaal stimuleert actieve en passieve deelname door een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing. Wij hebben daarvoor verschillende regelingen.

Voucherregeling

€500 tot €2000 | open


Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Voucherregeling nieuwe, eenmalige culturele initiatieven van en door individuele en groepen (amateur)kunstbeoefenaars in de gemeente Roosendaal stimuleren en aanjagen.

Lees meer

Makersregeling

€ 5.000 tot €10.000
Gesloten | info volgt


Met de Makersregeling wil Cultuur Verbindt Roosendaal nieuwe aansprekende professionele kunst- en cultuurprojecten stimuleren met de nadruk op kwaliteit, artistieke ontwikkeling en samenwerking. 

 

Lees meer

Activiteitenregeling

€ 2.000 tot € 5.000
Gesloten | info volgt


Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Activiteitenregeling Amateurkunst cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal vergroten. In het bijzonder door amateurkunst, culturele wijkactiviteiten, evenementen binnen alle kunst- en cultuurdisciplines mogelijk te maken.

Lees meer

Orkestregeling

Gesloten | info volgt


Met de Orkestregeling wil Cultuur Verbindt Roosendaal de belangrijke maatschappelijke rol van de orkesten vergroten voor de gemeente Roosendaal en haar inwoners. Bij een aanvraag bij de Orkestregeling is het mogelijk een basissubsidie aan te vragen voor de dekking van de vaste kosten van het amateurorkest. Daarnaast wil Cultuur Verbindt Roosendaal de deelname van jeugd aan kunst stimuleren en biedt daarvoor een ‘PLUS’regeling.
 

Lees meer