Regelingen

Cultuur Verbindt Roosendaal

Kunst, cultuur en erfgoed dragen bij aan de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Ze brengen energie, inspiratie, zetten aan tot denken, dagen uit, verleggen grenzen en verbreden de horizon. Cultuur Verbindt Roosendaal stimuleert actieve en passieve deelname door een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing. Wij hebben daarvoor verschillende regelingen, zie onderaan de pagina.


NIEUW! Orkestregeling

Per 1 juli 2019 voert Cultuur Verbindt Roosendaal in opdracht van de gemeente Roosendaal de regeling Harmoniën en Orkesten uit.

Voucherregeling

€500 tot €2000 | open


Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Voucherregeling nieuwe, eenmalige culturele initiatieven van en door individuele en groepen (amateur)kunstbeoefenaars in de gemeente Roosendaal stimuleren en aanjagen. Een initiatief kan ook een nieuw onderdeel zijn binnen een bestaande activiteit. Bij een aanvraag in de Voucherregeling geef je aan op welke van onderstaande speerpunten van de regeling jouw initiatief in hoofdzaak betrekking heeft:

  • Co-creatie en domeinoverschrijding en/of disciplineoverschrijding.
  • Een initiatief waarbij ontwikkeling/experiment centraal staat.
  • Een initiatief door en voor jongeren.
  • Een initiatief gericht op maatschappelijke vraagstukken.
Lees meer

Makersregeling

€ 5.000 tot €10.000
Gesloten | komende deadline 1 april 2020


Met de Makersregeling wil Cultuur Verbindt Roosendaal nieuwe aansprekende professionele kunst- en cultuurprojecten stimuleren met de nadruk op kwaliteit, artistieke ontwikkeling en samenwerking. De regeling is gesloten. Vanaf 1 maart is het mogelijk aanvragen in te dienen met als uiterlijke indiendatum 1 april. Je kan dan aanvragen voor activiteiten die niet starten binnen 12 weken na de uiterste deadline van de regeling en die binnen 24 maanden zijn afgerond. 

 

Lees meer

Activiteitenregeling

€ 2.000 tot € 5.000
Gesloten | komende deadline: 1 april 2020


Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Activiteitenregeling cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal vergroten. In het bijzonder door amateurkunst, culturele wijkactiviteiten, evenementen binnen alle kunst- en cultuurdisciplines mogelijk te maken. De regeling is gesloten.Vanaf 1 maart is het mogelijk aanvragen in te dienen met als uiterlijke indiendatum 1 april. Je kan dan aanvragen voor activiteiten die starten tussen 1 augustus en 31 december. 

Lees meer

Orkestregeling

 Deadline: 1 november 2019


Met de Orkestregeling wil Cultuur Verbindt Roosendaal de belangrijke maatschappelijke rol van de orkesten vergroten voor de gemeente Roosendaal en haar inwoners. Bij een aanvraag bij de Orkestregeling is het mogelijk een basissubsidie aan te vragen voor de dekking van de vaste kosten van het amateurorkest. Zie hiervoor de algemene voorwaarden. Daarnaast wil Cultuur Verbindt Roosendaal de deelname van jeugd aan kunst stimuleren en biedt daarvoor een ‘PLUS’regeling.
 

Lees meer