Activiteitenregeling

Over de regeling

Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Activiteitenregeling de actieve en passieve cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal vergroten. In het bijzonder door amateurkunst, culturele wijkactiviteiten, evenementen binnen alle kunst- en cultuurdisciplines mogelijk te maken. De projecten hebben als eindresultaat een podium- of beeldende productie of presentatie. 

Jaarlijks wordt aan het begin van het jaar de regeling geëvalueerd met de adviescommissie, het culturele veld en het bestuur. Uiterlijk 6 weken voor de deadline van de regeling wordt op 19 februari 2020 de nieuwe aangescherpte regeling gepubliceerd.

Vanaf 1 maart is het mogelijk aanvragen in te dienen met als uiterlijke indiendatum 1 april. Je kan dan aanvragen voor activiteiten die starten tussen 1 augustus en 31 december. Onder starten verstaan we de eerste presentatie voor publiek.

 

Onder de kop 'downloads' staat de afgelopen regeling gepubliceerd.