Makersregeling

Over de regeling

Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Makersregeling nieuwe aansprekende professionele kunst- en cultuurprojecten stimuleren met de nadruk op kwaliteit, artistieke ontwikkeling en samenwerking. Deze projecten dragen bij aan de pluriformiteit van kunst en cultuur in Roosendaal en zijn bij voorkeur discipline- en domeinoverstijgend. De projecten hebben als eindresultaat een podium- of beeldende productie of presentatie. 
 

Jaarlijks wordt aan het begin van het jaar de regeling geëvalueerd met de adviescommissie, het culturele veld en het bestuur. Uiterlijk 6 weken voor de deadline van de regeling wordt op 19 februari 2020 de nieuwe aangescherpte regeling gepubliceerd. 
 

Vanaf 1 maart 2020 is het mogelijk aanvragen in te dienen met als uiterlijk indieningsdatum 1 april 2020.Vanaf 1 maart is het mogelijk aanvragen in te dienen met als uiterlijke indiendatum 1 april. Je kan dan aanvragen voor activiteiten die niet starten binnen 12 weken na de uiterste deadline van de regeling en die binnen 24 maanden zijn afgerond. 

Onder de kop 'downloads' staat de afgelopen regeling gepubliceerd.