Orkestregeling

Over de regeling

Met de Orkestregeling wil Cultuur Verbindt Roosendaal de belangrijke maatschappelijke rol van de orkesten vergroten voor de gemeente Roosendaal en haar inwoners. Bij een aanvraag bij de Orkestregeling is het mogelijk een basissubsidie aan te vragen voor de dekking van de vaste kosten van het amateurorkest. Zie hiervoor de algemene voorwaarden. Daarnaast wil Cultuur Verbindt Roosendaal de deelname van jeugd aan kunst stimuleren en biedt daarvoor een ‘PLUS’regeling.
 Voor wie

De Orkestregeling van Cultuur Verbindt Roosendaal kan worden aangevraagd door amateurorkesten in de gemeente Roosendaal. Daarnaast is er een 'plus' regeling voor de jeugd. Bij deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten jeugdleden van de orkesten.

De deadline voor de aanvraag is: 1 november 2019
 

Advies nodig?

Maak gebruik van het adviestraject met de netwerkcoördinator van Cultuur Verbindt Roosendaal. Dat houdt in een adviesgesprek en vervolgens een doorloop van het gehele aanvraagformulier voor het officieel in te dienen.Subsidieplafond

 • ​​​​​Het budget is voor 2020 vastgesteld op 40.000 euro.
 • De regeling is nieuw bij Cultuur Verbindt Roosendaal waardoor er gekozen is om 2020 als transitiejaar te gebruiken. De regeling is daarom voor nu voor één jaar.


Aanvraagprocedure

 • U kunt één keer per jaar aanvragen. Deadline: 1 november
 • U vraagt aan voor het opvolgende kalenderjaar.
 • U kunt het aanvraagformulier downloaden via cultuurverbindtroosendaal.nl. U vult dit digitaal in, en stuurt dit per e-mail naar contact@cultuurverbindtroosendaal.nl.
 • De netwerkcoördinator toetst de aanvraag aan:
  o De voorwaarden
  o Het doel van de regeling
 • De netwerkcoördinator bepaalt na binnenkomst van uw aanvraag binnen tien werkdagen
  of de aanvraag kan worden voorgelegd.
 • Alle aanvragen worden gelijktijdig beoordeeld.
 • Het bestuur van Cultuur Verbindt Roosendaal komt binnen vier weken na uiterlijke
  indieningsdatum bijeen voor vaststelling.
 • Het toegekende bedrag wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer in de aanvraag.
 • Aanvragen die na de deadline binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen.
 • Bij een afwijzing voor de Orkestregeling kunt u nog wel een aanvraag doen bij een van de
  andere subsidieregeling van Cultuur Verbindt Roosendaal, als de voorwaarden van de regeling het toelaten.
 • Het is ook mogelijk om bij een toewijzing uit de Orkestregeling op onderdelen binnen het project een aanvraag te doen bij een van de andere regelingen van Cultuur Verbindt Roosendaal. Indien de voorwaarden van de betreffende regeling het toelaten. De doorgang van het totale project mag hier niet van afhangen.


Algemene voorwaarden

 • De organisatie is een amateurorkest.
 • De organisatie is actief op het gebied van amateurkunst, zonder winstoogmerk.
 • De organisatie is een rechtspersoon en is statutair gevestigd in de gemeente Roosendaal.
 • De organisatie is minimaal 1 jaar actief.
 • De organisatie heeft een contributieplicht voor leden.
 • De organisatie heeft minimaal 25 actieve leden. Een brassband heeft minimaal 15 actieve leden.
 • De organisatie heeft een dirigent/muziekleider met een erkend directie-diploma.
 • Het aangevraagde basissubsidiebedrag dient voor de dekking van de vaste kosten van de organisatie.
 • Maximaal basisbedrag aan te vragen per organisatie:
  ​​​​​​ Één zelfstandige eenheid: 1.500 euro
  Twee zelfstandige eenheden: 2.000 euro
  Drie of meer zelfstandige eenheden: 2.500 euro
   
 • De organisatie levert zelf een bijdrage van minimaal 50% in de jaarlijkse exploitatiekosten.
 • De organisatie geeft 4, voor het publieke toegankelijke, optredens. Hiervan vinden er
 • minimaal 3 in de gemeente Roosendaal plaats; minimaal één optreden in de gemeente Roosendaal heeft een maatschappelijke doelstelling en is gratis toegankelijk.

Voorwaarden plus: jeugd

 •  Activiteiten waarvoor kan worden aangevraagd:
 • Het geven van oriëntatie cursussen op scholen, buitenschoolse opvang of andere locaties ten behoeve van het werven van nieuwe jeugdleden.
 • Het geven van opleidingen en workshops aan jeugdleden.
 • Het samenstellen van een oefenorkest waarvan meer dan 50% uit jeugd bestaat.
 • De subsidie voor de PLUS regeling bedraagt maximaal €4.500,- per aanvraag.
   


Verplichtingen aanvrager

Verplichtingen aanvrager

 • U gebruikt het logo van Cultuur Verbindt Roosendaal in al uw uitingen. Download het logo pakket hier.
 • U vermeldt in al uw berichten dat uw activiteit (mede) mogelijk is gemaakt door Cultuur Verbindt Roosendaal
 • U levert tekst en beeldmateriaal van uw initiatief aan bij de netwerkcoördinator voor publiciteitsdoeleinden.
 • U nodigt de netwerkcoördinator uit voor de uitvoering van uw project en stelt twee gratis entreekaarten ter beschikking.
 • Na afloop vult u het evaluatieformulier in op cultuurverbindtroosendaal.nl in en mailt dit naar de netwerkcoördinator.
 • Eventueel vindt een nagesprek plaats met de netwerkcoördinator.
 • Als uit de evaluatie een groot inhoudelijk en/of financieel verschil blijkt tussen aanvraag en realisatie, zonder dat de netwerkcoördinator daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld, kan een deel van de subsidie worden teruggevorderd.
 • U informeert tijdig over grote wijzigingen in de aanvraag.
 • Indien het project waarvoor een bijdrage niet doorgaat, dient u de netwerkcoördinator hiervan op de hoogte te stellen. Afhankelijk van de reden wordt bepaald of en hoeveel subsidie moet worden teruggestort