16-02-2018

Bestuursleden bekend

Gemeenteraad en -bestuur van Roosendaal hebben besloten een gedeelte van de uitvoering van de eind 2016 opgeleverde cultuurnota en de raadsmededeling over het cultuurfonds op afstand te plaatsen. Zij verwachten dat dit leidt tot een optimale invulling van het cultuurbeleid. Met als doel meer mogelijkheden te creëren om de betekenis én impact van kunst en cultuur voor de gemeente Roosendaal, haar inwoners en gebruikers te vergroten. Door de oprichting van een zelfstandige, onafhankelijke stichting borgt het gemeentebestuur de ondersteuning van Cultuurnetwerk Roosendaal. De ondersteuning zal vooral gericht zijn op het functioneren van zo’n groot mogelijk netwerk, het ontstaan van nieuwe samenwerkingen en het stimuleren van continuïteit en vernieuwingen.

Even voorstellen

Katja Neurink woont in Steenbergen en is werkzaam geweest als docente dwarsfluit aan de muziekschool Hengelo en als docente methodiek en bijvak fluit aan het ArtEZ Conservatorium. Sinds 2008 is zij zakelijk leider van het JeugdOrkest Nederland. Judith Ensel woont in Breda. Zij is programmacoördinator van Art-fact, het servicepunt voor amateurkunst in Tilburg.  Roosendaler Marijn ten Harmsen van der Beek heeft een achtergrond als beroepsmusicus en is bestuurlijk actief op het gebied van kunst en cultuur. Hij brengt een lokaal en (inter)nationaal netwerk mee, zowel vakinhoudelijk als bestuurlijk. Ook was hij ruim twaalf jaar politiek actief in de Roosendaalse gemeenteraad en de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kees Jongmans uit Roosendaal is het vierde bestuurslid. Hij heeft een brede bestuurlijke ervaring. Sinds zijn actieve periode als wethouder is hij nauw betrokken bij een groot aantal organisaties, vooral in het sociale domein. In deze functie komen zijn bestuurlijke ervaring en brede culturele interesse samen.