22-04-2018

Nieuwe regelingen krijgen vorm

Tijdens de werksessie zijn de volgende adviezen, vragen, opmerkingen en tips genoteerd.

 • Subsidieaanvragers laten pitchen voor de jury en voor collega-aanvragers.
 • Subsidie jaarlijks verstrekken of verschillende keren per jaar?
 • Wat te doen met projecten die inmiddels structureel zijn?
 • Mogen projecten ook commercieel zijn?
 • Is een maatschappelijk doel voorwaarde?
 • Is stapeling van subsidies mogelijk of is dit co-financiering?
 • Het voorgestelde aanjaagbudget beschouwen als voorloper activiteitensubsidie.
 • Bij het Makersfonds horen een:
  - projectplan;
  - duidelijke omschrijving van betekenis voor Roosendaal;
  - cofinanciering randvoorwaardelijk.
 • Alleen Roosendaals kunstenaars, wenselijk maar niet noodzakelijk.
 • Activiteitensubsidie:
  - meerdere aanvraagmomenten per jaar;
  - participatie randvoorwaardelijk;
  - alleen niet commerciële doelen;
  - licht en luchtig evalueren.
 • Verschillende fondsen als communicerende vaten.
 • Nieuwe initiatieven stimuleren. Hoeft niet een heel nieuw project te zijn. Kan ook betrekking hebben op een deel van een bestaande activiteit.
 • Zichtbaarheid netwerk vergroten.
 • Ondersteuning bieden bij aanvraag.
 • Criteria minimaal maar wel zodanig dat beoordeling mogelijk is.
 • Een jurylid oordeelt niet alleen maar stelt ook vragen die een activiteit beter kunnen maken.
 • Op heel korte termijn duidelijk maken dat we nu al aan de slag gaan en aanvragen ingediend kunnen worden.
 • Het Roosendaals Treffen inzetten als communicatieinstrument.

Wat het bestuur vooral ter harte heeft genomen, zijn de opmerkingen van de betrokkenen bij Cultuurnetwerk Roosendaal over het lang moeten wachten op het vervolg. Hierdoor blijft er onzekerheid bestaan over het wel of niet kunnen doorgaan van ingezette initiatieven. Het bestuur heeft toegezegd uiterlijk eind juni alle regelingen te publiceren, wellicht al eerder. 

Download hier de presentatie die Judith van Ensel over het cultuurfonds gaf.

Foto's

Er zijn nog véél meer foto’s gemaakt...

Bekijk het album