09-07-2018

Netwerkbijeenkomst: regelingen, kennismaking en versterken van elkaar

Ruim 50 deelnemers maakte kennis met de definitieve regelingen van Cultuurfonds Roosendaal tijdens de netwerbijeenkomst in het Theaterhuis. Ook de nieuwe netwerkcoördinator Carlijn de Bot werd geïntroduceerd en heeft de avond verder geleid waarbij zij stuurde op kennismaking en versterken van elkaar. Tijdens de bijeenkomst werd aan alle makers, verenigingen en stichtingen gevraagd om de plannen (culturele activiteiten) voor 2019 in maximaal 3 minuten te delen met het Cultuurnetwerk. Zij werden daarbij uitgenodigd aan te geven bij de aanwezigen wat zij daarvoor nog nodig hebben. 

Op interactieve wijze zorgde de nieuwe netwerkcoördinator Carlijn de Bot dat zij zich niet alleen voorstelde, maar dat direct de gehele zaal kennis maakte met elkaar. Door simpele vragen te stellen zoals: wie woont in de gemeente Roosendaal? tot aan inhoudelijk vragen zoals wie heeft vorig jaar (niet) succesvol een aanvraag ingediend? Vertel!. De netwerkcoördinator stelde daarbij ook de vraag wie in het afgelopen kwartaal naar een voorstelling/tentoonstelling van een lokale maker/vereniging is geweest die niet van zichzelf was. Jacques van Meel gaf aan naar meerdere dansvoorstellingen te zijn geweest en dat het interessant is te zien dat enkele voorstellingen uitblinken in artistieke en creatieve kwaliteit en andere weer in organisatorische kwaliteit. De netwerkcoördinator haakte daar direct op in: "lijkt mij een mooie kans om elkaar op die gebieden dan op te zoeken en te leren van elkaar".

De regelingen van het Cultuurfonds werden opgehangen aan de zes doelstellingen van de Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. Lees de definitieve regelingen van Cultuurfonds Roosendaal online. Door enkele aanwezigen werd de wens uitgesproken om de activiteitenregeling niet één keer, maar twee keer per jaar open te stellen voor aanvragen. Het bestuur heeft aangegeven de wens goed te hebben verstaan. We gaan nu eerst aan de slag en kijken of het mogelijk is om een tweede ronde in de toekomst te faciliteren. Een mooie kans is de Voucherregeling waarbij nieuwe eenmalige initiatieven aangejaagd en gestimuleerd kunnen worden. Aanvragen daarvoor kan het gehele jaar en de procedure is binnen vier weken af te ronden.

Tot slot werd door de aanwezige makers, verenigingen en stichtingen de plannen voor 2019 gepresenteerd. Tot slot daarbij de vraag.... Wat heb je daarvoor nodig? Denk hierbij aan kennis over financiering, begroten, marketing en communicatie, hoe bereik ik meer publiek, vrijwilligersbeleid, betrekken van jongeren, Cultural Governance Code, etc. Maar ook materialen of contacten. Was je niet aanwezig maar heb jij wel behoefte aan kennis over één van bovenstaande thema's. Laat het weten via contact@cultuurnetwerkroosendaal.nl. Bij voldoende interesse kan een themabijeenkomst georganiseerd worden met een expert om gezamenlijk die kennis op te halen.

Foto's

Netwerkbijeenkomst: regelingen, kennismaking en versterken van elkaar

Netwerkbijeenkomst: regelingen, kennismaking en versterken van elkaar

Netwerkbijeenkomst: regelingen, kennismaking en versterken van elkaar