21-08-2018

Eerste aanvragen toegekend!

Goed begin zo na de zomervakantie. De eerste aanvragen voor de Voucherregeling zijn toegekend. Carlijn de Bot: "Mooi om te zien dat direct goed gebruik gemaakt wordt van deze nieuwe regeling. De diversiteit in aanvragen is hoog. Zo heb ik een erfgoed, een theater, een fotografie en korte film project subsidie mogen toekennen. De regeling omschrijft dat het voor nieuwe eenmalige culturele initiatieven is. Dat kan zijn dat het iets nieuws voor jou als maker of vereniging is, iets nieuws voor de inwoners van Roosendaal of iets nieuws voor 'de wereld'. Met de regeling willen wij beweging in het culturele veld stimuleren en aanjagen en uitdagen het voor hen onbekende op te zoeken".

Over de Voucherregeling

Cultuurfonds Roosendaal wil met de Voucherregeling nieuwe, eenmalige culturele initiatieven van en door individuele en groepen (amateur)kunstbeoefenaars in de gemeente Roosendaal stimuleren en aanjagen. De initiatieven kunnen gericht zijn op podium- en beeldende producties, presentaties, ontwerponderzoek en workshops binnen alle kunstdisciplines. Een initiatief kan ook een nieuw onderdeel zijn binnen een bestaande activiteit. Het fonds spreekt de voorkeur uit voor initiatieven door en voor jongeren, bijzondere doelgroepen en discipline- en domeinoverstijgende initiatieven. Doe nu een aanvraag!

Eerste aanvragen toegekend

  • Zwembadhaar, Bas Jansen

Dit is de eerste korte film van Filmmaker Bas Jansen. In het verleden heeft hij wel een aantal korte fictie projecten gedaan maar dit is zijn eerste echte korte film. De Voucherregeling is om nieuwe initiatieven te stimuleren. De film biedt de Roosendaalse maker Bas Jansen de kans om zich artistiek en professioneel te ontwikkelen. De Roosendaalse regisseur zoekt daarbij verbinding met het maatschappelijke thema 'eenzaamheid'. Hij zoekt daarbij de samenwerking op met andere organisaties om dat onder de aandacht te brengen op onder andere scholen. Mooi om te zien hoe Bas gebruik heeft gemaakt van zijn eigen netwerk en financiering binnen heeft gehaald via crowdfunding!

  • Tiuri Treffen, Theaterwerkplaats Tiuri

Theaterwerkplaats Tiuri gaat actief op zoek naar de verbinding met de inwoner van Roosendaal. Laat cultuur ervaren en maakt de omgang met bijzondere doelgroepen met dit project laagdrempelig. De theaterroute gaat over grenzen verleggen, ontmoetingen en verbindingen maken met het onbekende. Om de performance te laten slagen zal het publiek moeten participeren. Zij spreken het empathisch vermogen aan van het publiek, waardoor zij de noodzaak gaan voelen om te helpen en mogelijk zelfs de route mee te volgen. Zij worden deelgenoot van de performance.

  • OogContact | Benjamin Scheltema

Roosendaalse kunstenaar Benjamin gaat aan de slag om de veiligheid en betrokkenheid van buurtbewoners te vergroten door middel van kunst. Benjamin experimenteert en toetst (via een pilot) zijn idee binnen de Voucherregeling. 

  • 40-jarig jubileum, Fotoclub Wouw

Wij vinden het positief dat Fotoclub Wouw het jubileum aangrijpt voor een culturele activiteit die de eigen vereniging overstijgt. Zij hebben te gast voor de tentoonstelling 3 beroeps/amateur fotografen uit Roosendaal waaronder Nederlands Kampioen onderwater fotografie. Zij werken samen met de twee basisscholen uit Wouw en verzorgen daarvoor onder andere workshops fotografie. Voor de opening hebben zij de verbinding gezocht met een andere discipline, namelijk dans. Op die manier vergroten zij de kans een nieuwe/grotere doelgroep te bereiken. Ze versterken elkaar.

  • 250 jaar Pompfeesten Wouw, comité Pompfeesten

De waarde van erfgoed ligt vaak in de combinatie van gebruik, maatschappelijke betekenis en de cultuurhistorische betekenis. Mensen geven betekenis aan hun leefomgeving door verhalen over en betrokkenheid bij erfgoed. Met een fototentoonstelling in combinatie met een lezing zet het comité Pompfeesten in op de plaatselijke geschiedenis een hedendaags betekenis te geven. De gelegenheid is de viering van 250 jaar Pompfeesten in Wouw.