20-12-2018

Eerste toekenningen nieuwe Makersregeling van Cultuur Verbindt Roosendaal

De eerste bijdragen uit de nieuwe Makersregeling zijn toegekend. Makerscollectief Platvorm R krijgt een bijdrage voor de doorontwikkeling van activiteiten voor De Groenfabriek. Roosendaal Danst! voor een project dat de verbinding legt tussen kunst en de maatschappelijke thema's eenzaamheid en culturele diversiteit. Nishant Bhola, World of Dance ontvangt een bijdrage voor een project dat het maatschappelijk debat over kunstmatige intelligentie een impuls kan geven. Ook de aanvragen van EELT theatercollectief en Vrouwen van Wanten (foto) zijn dit eerste jaar gehonoreerd. In totaal verdeelde Cultuur Verbindt Roosendaal in 2018 €57.968,-

De Groenfabriek | Platvorm R €8.000,-

De Groenfabriek is een architectonische folly aan het Tongerloplein, het culturele hart van de Roosendaalse binnenstad. Het kunstwerk symboliseert de industriële historie van de plek. Daarnaast wordt het DNA van de Roosendaalse ruimtelijke ordening verbeeld. De grootschalige vorm met het zaagtanddak staat symbool voor de grootschalige complexen die de binnenstad in het verleden en heden domineren. De uitgesneden vorm van het huisje representeert de kleinere maatvoering van de stad. Achter de cortenstalen sculptuur van de Groenfabriek heeft Platform Reen klein stadsparkje gerealiseerd. Het parkje haakt aan op de groene ambities van stedenbouwkundige Riek Bakker. Nu is het moment dat de inwoners en bezoekers van Roosendaal het kunstwerk ontdekken en verkennen via verschillende activiteiten.

Doelstelling van het project
Nadat de Groenfabriek is toegeëigend door de inwoners en bezoekers van Roosendaal worden er activiteiten georganiseerd door Platvorm R, in samenwerking met diverse stichtingen, culturele ondernemers en  -last but not least- de Roosendaler zelf.

Voor en achter de huisdeuren | Roosendaal Danst! €10.000,-

Dit project staat in het teken van het thema “eenzaamheid “ en “culturele diversiteit “ . Verbinding, waarin de ouderen, maar ook allerlei andere leeftijdsgroepen uit diverse culturen, een rol kunnen spelen in de leefbaarheid van de wijk/ buurt in het kader van sociaal/maatschappelijke ontwikkeling. In aansluiting op de titel ‘Voor en achter de huisdeur’ vinden de activiteiten op ongewone plekken plaats.  Er wordt gezocht naar plekken binnen buurten in de gemeente Roosendaal waar door middel van de activiteit mensen elkaar ontmoeten als buren. Dat kan door de buren in je huiskamer uit te nodigen of samen voor de huisdeur de buurt met elkaar te verbinden door dansacts op straat. In dit project werken de professionele kunstenaars samen met amateurdansers, dansstudenten, waardoor ook bij de uitvoerders onderling leerervaringen opgedaan worden. Dans als niet verbaal expressiemiddel kan gemakkelijk verbinden, evenals fotografie/video.

Doelstelling van het project:               

Dans presenteren op ongewone plekken en daarmee mensen binnen/buiten hun directe leefomgeving verbindingen laten aangaan. Fotografie/video wordt gebruikt als blijvend aandenken aan deze gebeurtenis.

Lost in Transformation | Nishant Bhola, World of Dance €10.000,-

In de nabij toekomst kunnen wij als volwassenen meer en meer gebruik maken van kunstmatige intelligentie om aan onze zakelijk en persoonlijk behoeftes te voldoen. Naast enorm veel voordelen roepen deze ontwikkelingen ook veel ethische en morele vragen op die wij als samenleving nog moeten beantwoorden. Deze voorstelling gaat over deze vragen. Via deze voorstelling wil Nishant Bhola participeren in deze maatschappelijk discussie van alle Roosendaalers. Juist door op innovatieve wijze dans, storytelling en  technologie samen te voegen, wordt er een perspectief op de materie geboden die de bezoekers verleiden tot reflectie, bezinning en ontroering.                      

Doelstelling van het project:                     
Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke discussie over de kansen en bedreigingen van en de ethische en morele vragen over kunstmatige intelligentie die in ons dagelijkse leven langzamerhand een grotere rol gaat spelen. 

Vier de Wind | EELT Theatercollectief €9.968,-

Nederlanders omarmen de wind als een nuttige vriend én spelen van oudsher met de wind: met zeilboten en met molens, met surfplanken en kites en natuurlijk fietsend met wind tegen of mee. De moderne windturbines maken hier echter nog geen deel van uit. Nergens in Brabant zijn oude en nieuwe molens zo dicht bij elkaar te vinden als in Roosendaal en Wouw. Oude en nieuwe ingeniositeit kunnen verbonden worden. Maar…de eigenaren van zowel de moderne windturbines in Roosendaal en Wouw als de eigenaren van de oude, historische windmolens ter plaatse ervaren een probleem. Met een waaier aan activiteiten en evenementen gaat de community, geholpen door EELT, spelen met de wind om zo tot nieuwe positieve ideeen te komen. De activiteiten en evenementen zijn uitgespreid over een langere periode en meerdere locaties zodat veel mensen deel kunnen nemen.

Doelstelling van het project:
Het project Vier de Wind heeft als doel: het vieren van de wind, door weer te spelen met de wind, om zo nieuwe trotse beelden te maken bij nieuwe en oude windmolens. We maken positieve herinneringen bij de wind doordat de gemeenschap samen een theaterspektakel rondom de kracht van de wind gaat neerzetten bij de nieuwe windmolens. En dat is hard nodig in deze tijd van energietransitie.

Perron 1 | Vrouwen van Wanten €10.000,-

In mei 2019 spelen jongeren en acteurs van theaterwerkplaats Tiuri uit Roosendaal de voorstelling “Perron 1”. De Vrouwen van Wanten: muziektheater actrice Sofie Habets, theatermaker Romy Rockx en choreograaf Martine van Leengoed maken en spelen de voorstelling samen met de jongeren en acteurs. Een locatievoorstelling op een iconische locatie in Roosendaal, het stationsgebouw. De voorstelling wordt gemaakt naar aanleiding van de herdenking van de Tweede wereldoorlog. Enkel in overdracht blijft de oorlog nog levend. In de klas, via lesboeken en films leren jongeren over de Tweede Wereldoorlog maar wij vragen ze om als makende speler met dit materiaal te werken. In het maakproces gaan de Vrouwen van Wanten uit van een gelijkwaardige relatie tussen de makers en de spelers.  Het eigenaarschap en de artistieke ontwikkeling van de spelers staan voorop.

Doelstelling van het project:
Vrouwen van wanten: wij streven ernaar om in de voorstelling een eerlijke blik te werpen op de actualiteit en het verleden. We hopen vragen op te roepen over wat we herdenken, wat we niet herdenken en hoe dan wel?  Kan een voorstelling dit bewustzijn bij het publiek bereiken? Misschien niet, maar we kunnen wel een zaadje planten en iets in beweging zetten. 

Eerder in het jaar heeft het Talentenprogramma van Nishant Bhola een bijdrage ontvangen van €10.000,-.