18-03-2019

Middagprogramma Cement voor Talent | Circle of Talent

Je bent als professionele maker van harte uitgenodigd voor een werksessie rondom Circle of Talent verzorgt door CultuurCompaan. Op basis van de aanmeldingen is ervoor gekozen de bijeenkomst op woensdag 20 maart in de middag te houden van 13:30 tot 16:00 uur. Je bent welkom in de MEC Roosendaal, Dennescheerdersdreef 11.

Circle of Talent

Het doel van CultuurCompaan met de Circle of Talent is om kunstonderwijs op alle niveaus door te voeren. Op school, in de vrijetijdsbesteding, in talentklassen en in kunstvakopleidingen. “Via deze Circle of Talent bereiden we kinderen voor op de toekomst. Door het beoefenen van een kunstvorm leren zij vaardigheden die later nodig zijn voor banen die wij nu nog niet kennen”. CultuurCompaan organiseert hiervoor meerdere activiteiten in 2019.

Tijdens de bijeenkomst staan we stil bij wat Circle of Talent inhoud en de rol die jij/jouw organisatie daarin wellicht speelt. 

Mocht je bij de inspirerende bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, ontvangen wij graag een reactie op het volgende adres: kirsten.vanoosterhout@cultuurcompaan.nl