01-08-2018

Onafhankelijk adviescommissie opgericht

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal heeft een adviescommissie die het bestuur adviseert bij het nemen van besluiten over financieringsaanvragen voor de Makersregeling en voor de Activiteitenregeling. De adviescommissie bestaat minimaal uit 4 leden van professionals die aanvragen beoordelen op basis van een tenderprocedure. Hierbij worden aanvragen met elkaar vergeleken waardoor per ronde alle leden alle aanvragen dienen te voorzien van advies.

De adviescommissie wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door een secretaris (die geen onderdeel uitmaakt van de adviescommissie). Deze rol wordt vervuld door de netwerkcoördinator van Cultuur Verbindt Roosendaal.

De commissie:

  • Heeft affiniteit met en kennis van kunstbeoefening/amateurkunst, cultuureducatie, community art.
  • Heeft oog voor de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur.
  • Is op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het terrein van de kunsten.
  • Beschikt over ervaring en inzicht om subsidieaanvragen te kunnen beoordelen op hun artistieke en organisatorische kwaliteit.
  • Heeft geen binding met culturele organisaties/verenigingen binnen de gemeente Roosendaal.

In 2018

De samenstelling van de adviescommissie in 2018:

o   Willem Reijnders (voorzitter) (o.a. werkzaam als directeur bij West-Brabants Archief)

o   Josephine Voets (o.a. werkzaam als accountmanager bij Nieuwe Veste Breda)

o   Joosje Duindam (o.a. werkzaam als adviseur bij Kunstloc, Prins Bernard Cultuurfonds en Community Art Brabant)

o   Patrick van Berkel (o.a. werkzaam als communitymanager bij Art-Fact Tilburg en als beeldend docent)