30-04-2019

Jaarverslag & infographic resultaten 2018

De Gemeente Roosendaal heeft er in 2016 voor gekozen om Cultuur in onze stad vorm te geven met een zo groot mogelijke inbreng van inwoners, het culturele veld en andere belanghebbenden. Een extern deskundige is aangetrokken en heeft dit participatief traject opgezet. Het resultaat: een gedragen cultuurvisie en een goede fundering voor een sterk cultureel netwerk. Om een beslissende bijdrage te leveren aan het bestendigen, verstevigen en verduurzamen van het culturele klimaat in Roosendaal, werd geadviseerd een onafhankelijke stichting op te richten. Na een intensieve voorbereidingstijd was het in juli 2018 dan zover: Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal is een feit.

Benieuwd wat we in ons eerste half jaar hebben gedaan? Lees ons jaarverslag en bekijk de infographic.