13-05-2019

Regelingen aangepast!

Door o.a. jullie input is al eerder de Voucherregeling aangepast en opnieuw gepubliceerd. Nu volgen de Activiteiten en Makersregeling.  We hebben de belangrijkste wijzigingen voor je bij elkaar gezet.

Activiteitenregeling

 • In plaats van één keer, zijn er twee aanvraagmomenten per jaar:
  • Deadline 1 oktober: ronde 1.
  • Deadline 1 april: ronde 2 -  indien er middelen over zijn uit ronde 1, dan komt er een tweede aanvraagronde voor het lopende kalenderjaar.
   Let op! Ondanks dat er twee aanvraagmomenten zijn, kunt u via de Activiteitenregeling één aanvraag indienen voor een activiteit in 2020. Het is wel mogelijk bij een afwijzing om de tweede ronde opnieuw aan te vragen.
 • In plaats van maximaal één keer, kan er voor hetzelfde project maximaal drie keer worden aangevraagd met daarbij de volgende voorwaarden:
  • Het project is aantoonbaar doorontwikkeld ten opzichte van de vorige uitvoering.
  • Opvolgend is de co-financiering:
   • Tweede uitvoering minimaal 40%
   • Derde uitvoering minimaal 60%
 • (Nieuw): Bij een aanvraag in de Activiteitenregeling geef je aan op welke van onderstaande speerpunten van de regeling jouw initiatief in hoofdzaak betrekking heeft:
  • Bijzondere productie met aantoonbare meerwaarde voor het reeds aanwezige culturele aanbod.
  • Co-creatie en domeinoverschrijding en/of disciplineoverschrijding.
  • Talentontwikkeling.
  • Culturele wijkactiviteiten.
  • Een initiatief gericht op maatschappelijke vraagstukken.

Makersregeling

 • De deadline van 1 november is naar voren gezet naar 1 oktober.
  • U kunt twee keer per jaar aanvragen:
   • Deadline 1 oktober: ronde 1.
   • Deadline 1 april: ronde 2 - indien er middelen over zijn uit ronde 1, dan komt er een tweede aanvraagronde voor het lopende kalenderjaar.
 • Let op! Het jaar is dus niet meer in twee periodes gesplitst op basis van wanneer de projecten plaatsvinden. Aangepaste voorwaarden:
  • Het project mag niet starten binnen 10 weken na deadline aanvraag.
  • Het project waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, moet binnen twee jaar na de aanvraag zijn afgerond. 
  • Indien het project een langere doorlooptijd heeft dan 1 jaar, dan stuurt u Cultuur Verbindt Roosendaal na 6 maanden een Tussenrapportage Makersregeling.
 • In plaats van maximaal één keer, kan er voor hetzelfde project maximaal drie keer worden aangevraagd met daarbij de volgende voorwaarden:
  • Het project is aantoonbaar doorontwikkeld ten opzichte van de vorige uitvoering.
  • Opvolgend is de co-financiering:
   • Tweede uitvoering minimaal 40%
   • Derde uitvoering minimaal 60%
 • (Toegevoegd) Cultuur Verbindt Roosendaal verstaat onder een professionele maker: dat de aanvrager een beroepspraktijk heeft in de kunsten.Stuurt u bij de aanvraag een CV mee.