13-05-2019

Regelingen aangepast!

Door o.a. jullie input is al eerder de Voucherregeling aangepast en opnieuw gepubliceerd. Nu volgen de Activiteiten en Makersregeling.  We hebben de belangrijkste wijzigingen voor je bij elkaar gezet.

Activiteitenregeling

 • In plaats van één keer, zijn er twee aanvraagmomenten per jaar:
  • Deadline 1 oktober: voor activiteiten die starten* tussen 1 januari en 31 juli
  • Deadline 1 april: voor activiteiten die starten* tussen 1 augustus en 31 december
   * Cultuur Verbindt Roosendaal verstaat onder starten: de uitvoering van de benoemde activiteit(en).
 • Het project moet binnen 12 maanden na de aanvraag zijn afgerond.
 • In plaats van maximaal één keer, kan er voor hetzelfde project maximaal drie keer worden aangevraagd met daarbij de volgende voorwaarden:
  • Het project is aantoonbaar doorontwikkeld ten opzichte van de vorige uitvoering.
  • Opvolgend is de co-financiering:
   • Tweede uitvoering minimaal 40%
   • Derde uitvoering minimaal 60%
 • (Nieuw): Bij een aanvraag in de Activiteitenregeling geef je aan op welke van onderstaande speerpunten van de regeling jouw initiatief in hoofdzaak betrekking heeft:
  • Bijzondere productie met aantoonbare meerwaarde voor het reeds aanwezige culturele aanbod.
  • Co-creatie en domeinoverschrijding en/of disciplineoverschrijding.
  • Talentontwikkeling.
  • Culturele wijkactiviteiten.
  • Een initiatief gericht op maatschappelijke vraagstukken.

Makersregeling

 • De deadline van 1 november is naar voren gezet naar 1 oktober.
  • U kunt twee keer per jaar aanvragen:
   • Deadline 1 april
   • Deadline 1 oktober
 • Let op! Het jaar is dus niet meer in twee periodes gesplitst op basis van wanneer de projecten plaatsvinden. Aangepaste voorwaarden:
  • Het project mag niet starten binnen 12 weken na deadline aanvraag.
  • Het project waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, moet binnen 24 maanden na de aanvraag zijn afgerond. 
  • Indien het project een langere doorlooptijd heeft dan 1 jaar, dan stuurt u Cultuur Verbindt Roosendaal na 6 maanden een Tussenrapportage Makersregeling.
 • In plaats van maximaal één keer, kan er voor hetzelfde project maximaal drie keer worden aangevraagd met daarbij de volgende voorwaarden:
  • Het project is aantoonbaar doorontwikkeld ten opzichte van de vorige uitvoering.
  • Opvolgend is de co-financiering:
   • Tweede uitvoering minimaal 40%
   • Derde uitvoering minimaal 60%
 • (Toegevoegd) Cultuur Verbindt Roosendaal verstaat onder een professionele maker: dat de aanvrager een beroepspraktijk heeft in de kunsten.Stuurt u bij de aanvraag een CV mee.