20-09-2019

3 oktober: Kunst & zorg Community Art Brabant Café

Als kind hebben we vroeger geleerd om ons al spelend en beeldend te uiten. Als volwassenen die 'normaal' meedraaien in de maatschappij worden we echter geacht te communiceren met woorden. Veel mensen die niet (meer) meedraaien in de maatschappij hebben dat spelend en beeldend vermogen om te communiceren nog wel. Met kunst blijkt er dan ineens veel meer mogelijk te zijn in de reguliere zorg. Tijdens deze middag ervaren we zelf wat dit betekent en verkennen we met kunstenaars, beleidsmakers en onderzoekers de mogelijkheden.

Programma:
14:30:  netwerken met koffie, thee en wat lekkers
15:00:  opening door Theo Frentrop, Theaterwerkplaats Tiuri
15:30:  workshop ronde 1 (zie toelichting hieronder)
16:45:  workshop ronde 2 (zie toelichting hieronder)
18:00:  borrel en diner

Workshoprondes
In de eerste of in de tweede ronde van de workshops, volg je een workshop van Theaterwerkplaats Tiuri waar het ervaren van de kracht van kunst centraal staat.Tiuri is een theaterwerkplaats voor mensen met een (verstandelijke) beperking en viert dit jaar het 10 jarig jubilieum in Roosendaal. Voor de workshop hoef je je niet aan te melden; je wordt automatisch ingedeeld. 

Tijdens de andere workshopronde maak je een keuze tussen deze twee opties:

1. Hoe ga je als kunstenaar aan de slag in de zorg? 
Interactieve workshop door Nishant Bola, oprichter van World of Dance, dansdocent en choreograaf, o.l.v. Carlijn de Bot van Cultuur verbindt Roosendaal. Nishant vertelt over World of Dance en zijn dansprojecten in de zorg. Hij geeft tips hoe je als maker tools kunt ontwikkelen om kunst in te zetten bij verschillende doelgroepen in het sociaal domein (o.a. als communicatiemiddel).  

2. Hoe kun je als bestuurder of overheid kunst verankeren in de zorg?
Interactieve sessie over het verankeren van kunst in de zorg met als gasten Ad van Rijen, bestuurder WijZijn Traverse Groep en Claudia Marinelli, specialist cultuurparticipatie bij LKCA o.l.v. Warner Werkhoven van Kunstloc Brabant. In deze sessie gaan we onder andere in op de financieringsstromen in de zorg en welzijn en LKCA geeft inzicht in de actuele ontwikkelingen, zoals de verbreding van de regeling combinatiefunctionarissen richting zorg en welzijn.