16-10-2019

Gratis workshop Projectmanagement: 30 november

Workshop Projectmanagement
Dit is een praktische module over de start, planning, uitvoering en verslaglegging (ook van een cultureel evenement). De workshop wordt gegeven door expert Meike van Zandvoort. Ze is opgeleid als journalist en AV-vormgever en werkte jarenlang als freelance filmprogrammeur, interviewer en storyteller. Inmiddels helpt ze met haar bedrijf Rijker Leven creatieve ondernemers bij hun ondernemerschap. De workshop start op 30 november om 9 uur en duurt tot 13 uur. Je meldt je hier aan.

De eerdere workshop uit deze reeks werd zeer positief ontvangen. Volg jij? Terugblik in beeld

Workshop | van idee tot concrete aanvraag:

Deelnemer Jac Jongeneelen over deze workshop: 'Ik heb de workshop als erg leerzaam ervaren, het heeft me onder meer geleerd dat je erg goed naar andermans inbreng moet luisteren, ook al ligt dit niet direct in je interessesfeer. Ik dacht van te voren dat ik met een ingevuld aanvraagformulier naar huis zou gaan, maar dat pakte anders uit. We werkten wel toe naar een gedegen aanvraag en dat vond ik heel interessant.'