22-10-2019

Voucherregeling wegens succes met 10.000 euro verhoogd

Vanwege het succes van de Voucherregeling is nogmaals 10.000 euro toegevoegd aan de regeling. Het budget is voor 2019 daarmee verhoogd van 30.000 euro naar 40.000 euro. Mooi om te zien dat ook de jonge professionele makers én studenten steeds beter de weg weten te vinden naar Cultuur Verbindt Roosendaal. 19 projecten zijn via de Voucher al mogelijk gemaakt.

Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Voucherregeling nieuwe, eenmalige culturele initiatieven van en door individuele en groepen (amateur)kunstbeoefenaars in de gemeente Roosendaal stimuleren en aanjagen. Een initiatief kan ook een nieuw onderdeel zijn binnen een bestaande activiteit. Bij een aanvraag in de Voucherregeling geef je aan op welke van onderstaande speerpunten van de regeling jouw initiatief in hoofdzaak betrekking heeft:

  • Co-creatie en domeinoverschrijding en/of disciplineoverschrijding.
  • Een initiatief waarbij ontwikkeling/experiment centraal staat.
  • Een initiatief door en voor jongeren.
  • Een initiatief gericht op maatschappelijke vraagstukken.