04-02-2020

Adviescommissieleden gezocht

Stichting Cultuur verbindt Roosendaal wil de gemeente Roosendaal verrijken door actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur te stimuleren en een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing. Voor de uitvoering van haar missie voert Stichting Cultuur verbindt Roosendaal een eigen meerjarenprogramma uit, dat zich uitkristalliseert in vijf taken: verbinder, expert, aanjager, fondsbeheerder en adviseur. Onze organisatie werkt met een adviescommissie die Cultuur Verbindt Roosendaal adviseert over subsidieregelingen en aanvragen.

Wij zijn op zoek naar adviescommissieleden

 • We zijn bij voorkeur op zoek naar adviescommissieleden die kennis hebben op het terrein van dans, theater en/of urban.
 • Daarnaast zijn wij ter aanvulling op zoek naar leden die wel affiniteit hebben met de kunsten maar niet binnen de sector werkzaam zijn. Zoals bijvoorbeeld iemand uit de zorg, jongerenwerk, sport of bedrijfsleven.

Taken

 • De adviescommissie adviseert het bestuur bij het nemen van besluiten over subsidieaanvragen.
 • De adviescommissie toetst de aanvragen op het doel en de gestelde criteria van de Activiteitenregeling (cultuurparticipatie) en Makersregeling (professionele kunsten).
 • De adviescommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over het cultuurbeleid van Cultuur Verbindt Roosendaal.
 • De adviescommissie vergadert 4 tot 6 keer per jaar.

Onze adviescommissie

 • Heeft affiniteit met en kennis van kunstbeoefening/amateurkunst, cultuureducatie, community art.
 • Heeft oog voor de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur.
 • Is op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het terrein van de kunsten.
 • Beschikt over voldoende ervaring en inzicht om subsidieaanvragen te kunnen beoordelen op hun artistieke en organisatorische kwaliteit.
 • Heeft geen binding met culturele organisatie/vereniging binnen de gemeente Roosendaal.
 • Bestaat uit maximaal 6 leden waarvan maximaal 2 leden die geen expert zijn binnen de kunsten maar wel kennis vertegenwoordigen van een ander vakgebied dat bijdraagt aan de opdracht van de adviescommissie.

Heb je interesse?  Stuur uiterlijk vrijdag 28 februari 2020 je motivatiebrief en CV per mail naar Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. Gesprekken met kandidaten worden gepland op woensdag 4 en donderdag 5 maart in de avond. De leden van de adviescommissie worden voor 4 jaar benoemd door het bestuur en zijn éénmaal herbenoembaar. In het belang van de continuïteit van de adviescommissie voorziet een aftreedrooster in een gespreide komst en vertrek van leden.

Voor vragen over deze vacature en de procedure kan contact worden opgenomen met Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal

Financiële vergoeding

De leden van de adviescommissie krijgen elk € 150,- voor voorbereiding van een adviescommissievergadering en € 150,- voor deelname aan de vergadering van de adviescommissie.  De leden ontvangen, indien woonachtig buiten de gemeente Roosendaal, een reiskostenvergoeding gebaseerd op openbaar vervoer 2e klas.