07-05-2020

F.A.Q. Coronavirus

We zijn al even onderweg in de corona-crisis en wij blijven graag horen hoe het met jullie gaat. Uit de diverse gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn met het culturele veld komt naar voren dat verenigingen/stichtingen en individuen hun culturele plannen moeten wijzigen of verplaatsen door de huidige maatregelen m.b.t. het coronavirus. Wij willen inventariseren wat de crisis teweegbrengt en streven naar een zo volledig mogelijk beeld. Dus... laat van je horen hoe het met je gaat! Contact: info@cultuurverbindtroosendaal.nl.


We begrijpen dat jullie met veel vragen zitten, veel mensen verkeren op dit moment in een moeilijke situatie vanwege het corona-virus. Ook mensen en organisaties die werkzaam zijn in de cultuursector zien hun omzet dalen omdat zij geen nieuwe opdrachten krijgen, geen workshops kunnen geven of genoodzaakt zijn hun programmering te annuleren. We bundelden de meest gestelde vragen en enkele nuttige links.

Coulance maatregelen COVID-19

We krijgen veel vragen over het uitstellen of annuleren van door ons gesteunde projecten vanwege de regeringsmaatregelen om het Coronavirus te bestrijden. Moet je besluiten tot uitstel of annulering? Cultuur Verbindt Roosendaal gaat coulant om met afspraken over de realisatietermijn voor uw project en met eventuele terugvordering van uw financiële bijdrage.

Meest gestelde vragen

Moeten wij jullie financiële bijdrage terug betalen als wij ons project moeten annuleren vanwege de maatregelen voor het coronavirus?
We gaan hier coulant mee om. Als u vanwege het coronavirus niet binnen een jaar na ontvangst van onze bijdrage kunt beginnen met uw project, neem dan contact met ons op, zodat we samen kunnen bekijken welke de mogelijkheden zijn.
 
In jullie voorwaarden staat dat we binnen een jaar na ontvangst van de bijdrage moeten zijn gestart met ons project. Als we uitstellen, wordt dat later dan een jaar. Is dat een probleem?
We kijken in alle redelijkheid naar het terugvorderen van kosten als het project vanwege het coronavirus niet door kan gaan. In principe vorderen we dat deel van de subsidie terug dat nog over is op het moment dat jullie je project hebben moeten annuleren. Dus alle tot dan toe gemaakte kosten (inclusief de kosten die eventueel verbonden zijn aan het afzeggen van een evenement) vragen we niet terug. Daarbij letten we wel op de volgende punten:
- Hebben jullie gekeken naar de mogelijkheden om het project te verplaatsen naar een andere datum?
- Als verplaatsing niet mogelijk is, zijn jullie dan gestopt met het aangaan van financiële verplichtingen om het maken van verdere kosten te voorkomen?
- Hebben jullie een verzekering die kosten voor het annuleren van projecten of evenementen vanwege een virus vergoed?
 
Als wij ons project moeten uitstellen, dan moeten we extra kosten maken. Mogen we hiervoor een aanvraag bij jullie indienen?
We zullen eerst inventariseren bij hoeveel organisaties en makers dit probleem speelt, alvorens we een uitspraak kunnen doen op welke wijze in en in welke mate wij een extra bijdrage kunnen doen om het tekort te dekken. Vervolgens zullen we dit per project bekijken.
 
We hebben een idee om een culturele activiteit vanuit huis aan te bieden. Kunnen we voor ondersteuning bij jullie terecht?
Dankzij de coronacrisis zijn alle activiteiten en evenementen voorlopig afgelast en hebben organisaties hun deuren gesloten, maar dat wil niet zeggen dat ze ook stil zitten. Er zijn prachtige initiatieven die cultuur naar de mensen thuis brengt. Wij doen een oproep om ‘Corona’ bestendige projecten met ons te delen, om gezamenlijk te bekijken hoe we Roosendaal met Cultuur in deze veranderde sociale omstandigheden kunnen verlevendigen en versterken. Daarom een extra oproep om vooral goede plannen te blijven indienen. Buiten de gebaande paden, rekening houdend met met social-distancing. Cultuur Verbindt Roosendaal ondersteunt graag, ook naast de gebruikelijke regelingen.


Nuttige links

  • Op de website van de Gemeente Roosendaal kan je alle lokale maatregelen met betrekking tot het coronavirus terugvinden.
  • Minister Van Engelshoven heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen voor de korte termijn om de crisis in de culturele en creatieve sector, rond het coronavirus, door te komen. Haar brief vind je hier.
  • Ondernemers binnen getroffen sectoren kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Meer informatie daarover vind je hier.
  • Het UWV-loket voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) gaat maandag 6 april open, maakte minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) eerder bekend. Het kabinet heeft de voorwaarden gepubliceerd op rijksoverheid.nl.
  • Bij Kunsten92 worden alle brancheorganisaties en maatregelen gebundeld en goed in de gaten gehouden. Volg hen om de verdere ontwikkelingen binnen de sector te volgen. Namens de culturele en creatieve sector is er een oproep gedaan aan het kabinet voor een overbruggings- en garantiefonds.
  • Op 15 april werd bekendgemaakt dat het kabinet 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector stelt.
  • De Provincie Noord-Brabant maakt gebruik van deze aanvullende rijksmaatregelen om een steunpakket voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant te ontwikkelen.
  • De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie heeft op haar website een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en muziek geplaatst.
  • Er is een Protocol Sector cultuureducatie en cultuurparticipatie. Ook zijn branchespecifieke aanvullingen op de protocollen ontwikkeld door Cultuurconnectie, in samenwerking Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA en Koornetwerk Nederland. Deze aanvullingen, gaan bijvoorbeeld in op verschillende situaties, zoals 1-op-1 les, groepsles en cultuurparticipatie en samenspel. De aanvullingen worden continu geupdatet op basis van nieuwe kennis en informatie.