09-03-2021

F.A.Q. Coronavirus

We zijn al even onderweg in de corona-crisis en wij blijven graag horen hoe het met jullie gaat. Uit de diverse gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn met het culturele veld komt naar voren dat verenigingen/stichtingen en individuen hun culturele plannen moeten wijzigen of verplaatsen door de huidige maatregelen m.b.t. het coronavirus. Wij willen inventariseren wat de crisis teweegbrengt en streven naar een zo volledig mogelijk beeld. Dus... laat van je horen hoe het met je gaat! Contact: info@cultuurverbindtroosendaal.nl.


We begrijpen dat jullie met veel vragen zitten, veel mensen verkeren op dit moment in een moeilijke situatie vanwege het corona-virus. Ook mensen en organisaties die werkzaam zijn in de cultuursector zien hun omzet dalen omdat zij geen nieuwe opdrachten krijgen, geen workshops kunnen geven of genoodzaakt zijn hun programmering te annuleren. We bundelden de meest gestelde vragen en enkele nuttige links.

Coulance maatregelen COVID-19

We krijgen veel vragen over het uitstellen of annuleren van door ons gesteunde projecten vanwege de regeringsmaatregelen om het Coronavirus te bestrijden. Moet je besluiten tot uitstel of annulering? Cultuur Verbindt Roosendaal gaat coulant om met afspraken over de realisatietermijn voor uw project en met eventuele terugvordering van uw financiële bijdrage.

Meest gestelde vragen

Moeten wij jullie financiële bijdrage terug betalen als wij ons project moeten annuleren vanwege de maatregelen voor het coronavirus?

We gaan hier coulant mee om. Als u vanwege het coronavirus niet binnen een jaar na ontvangst van onze bijdrage kunt beginnen met uw project, neem dan contact met ons op, zodat we samen kunnen bekijken welke de mogelijkheden zijn.

In jullie voorwaarden staat dat we binnen een jaar na ontvangst van de bijdrage moeten zijn gestart met ons project. Als we uitstellen, wordt dat later dan een jaar. Is dat een probleem?

We kijken in alle redelijkheid naar het terugvorderen van kosten als het project vanwege het coronavirus niet door kan gaan. In principe vorderen we dat deel van de subsidie terug dat nog over is op het moment dat jullie je project hebben moeten annuleren. Dus alle tot dan toe gemaakte kosten (inclusief de kosten die eventueel verbonden zijn aan het afzeggen van een evenement) vragen we niet terug. Daarbij letten we wel op de volgende punten:
- Hebben jullie gekeken naar de mogelijkheden om het project te verplaatsen naar een andere datum?
- Als verplaatsing niet mogelijk is, zijn jullie dan gestopt met het aangaan van financiële verplichtingen om het maken van verdere kosten te voorkomen?
- Hebben jullie een verzekering die kosten voor het annuleren van projecten of evenementen vanwege een virus vergoed?

Als wij ons project moeten uitstellen, dan moeten we extra kosten maken. Mogen we hiervoor een aanvraag bij jullie indienen?

We zullen eerst inventariseren bij hoeveel organisaties en makers dit probleem speelt, alvorens we een uitspraak kunnen doen op welke wijze in en in welke mate wij een extra bijdrage kunnen doen om het tekort te dekken. Vervolgens zullen we dit per project bekijken.

We hebben een idee om een culturele activiteit vanuit huis aan te bieden. Kunnen we voor ondersteuning bij jullie terecht?

Dankzij de coronacrisis zijn alle activiteiten en evenementen voorlopig afgelast en hebben organisaties hun deuren gesloten, maar dat wil niet zeggen dat ze ook stil zitten. Er zijn prachtige initiatieven die cultuur naar de mensen thuis brengt. Wij doen een oproep om ‘Corona’ bestendige projecten met ons te delen, om gezamenlijk te bekijken hoe we Roosendaal met Cultuur in deze veranderde sociale omstandigheden kunnen verlevendigen en versterken. Daarom een extra oproep om vooral goede plannen te blijven indienen. Buiten de gebaande paden, rekening houdend met met social-distancing. Cultuur Verbindt Roosendaal ondersteunt graag, ook naast de gebruikelijke regelingen.

We merken dat wij minder inkomsten binnen krijgen doordat onze ledenaantallen teruglopen, of wij merken dat we meer kosten kwijt zijn aan het corona-proof maken van onze lesruimten. Is hier een compensatie voor aan te vragen?

Roosendaalse culturele verenigingen en stichtingen die financiële problemen hebben door de coronacrisis kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Deze subsidie kan worden aangevraagd in de volgende omstandigheden:

- Culturele verenigingen en organisaties kunnen aanvragen voor extra kosten die gemaakt moeten worden om de reguliere activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat ze hygiëne maatregelen moeten treffen en extra ruimtes nodig hebben. Ook kosten voor huur extra repetitieruimtes, extra personele ondersteuning en ondersteuning en binding van vrijwilligers kunnen (deels) gedekt worden uit deze subsidie.
- Ook kan er aangevraagd worden als er sprake is van een financieel tekort op de exploitatie van 2020/2021 door inkomstenderving door de coronacrisis. Veel verenigingen hebben bijvoorbeeld te maken met geen of minder contributie. Met deze regeling kunnen ze dit (deels) compenseren. Hier geldt wel als bijkomende voorwaarde dat er eind 2019 geen sprake was van een negatief eigen vermogen.

Kijk voor meer informatie op de volgende pagina

Heeft het wel zin om op dit moment een aanvraag in te dienen?

Zeker! We hopen dat jullie gewoon aanvragen blijven doen. Ook in deze vreemde tijden. Hierbij geldt dan natuurlijk ook dat wij ons flexibel opstellen en begrijpen dat sommige plannen moeten wijzigen door veranderingen in de maatregelen. Wel verwachten we dat aanvragers rekening houden met de huidige situatie en dus in hun projectplan reflecteren op de toepassing van de coronarichtlijnen en bijvoorbeeld ook alternatieve scenario’s beschrijven bij veranderende maatregelen.


Nuttige links

  • Op de website van de Gemeente Roosendaal kan je alle lokale maatregelen met betrekking tot het coronavirus terugvinden.
  • Wil je nakijken of je als zelfstandig ondernemer in aanmerking komt voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling, kan je hier terecht.
  • Op 27 oktober hebben de ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (EZK) en Koolmees (SZW) bekendgemaakt dat het derde algemene steunpakket (dat op 28 augustus werd gepresenteerd) wordt uitgebreid. Lees meer.
  • De provincie stelt 7 ton ter beschikking voor coronasteun aan middelgrote Brabantse theaters. Het gaat om instellingen buiten de 5 grote Brabantse steden. Voor meer informatie en het aanvragen van steun kan je terecht op de website van Provincie Noord-Brabant.
  • De Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie publiceerde een Corona-kennisdatabank. Hier wordt alle relevante info over de corona-crisis gedeeld en worden voorbeelden geplaatst ter inspiratie ter inspiratie en creativiteit voor verenigingen.
  • Op de site van Kunsten'92 vind je veel laatste nieuws over initiatieven en publicaties.
  • De taskforce coronacrisis informeert je over acties vanuit de cultuursector.
  • Hou vooral ook de officiele site van de overheid in de gaten waar al het nieuws sectorspecifiek bijgehouden wordt.