01-01-2021

Wij verwelkomen Ulco Mes als nieuw bestuurslid

Vanaf januari 2021 vervolledigt Ulco Mes lid van het bestuur van Cultuur Verbindt Roosendaal. Ulco, Welkom!

Hij stelt zich graag even aan jullie voor:

"Mijn naam is Ulco Mes (Tilburg 1960). Ik ben getrouwd, heb twee studerende kinderen en ben opgeleid als kunsthistoricus en jurist. Sinds 2008 werk ik bij de gemeente Tilburg als beleidsontwikkelaar cultuur. Ik ben betrokken bij alle (professionele) kunstdisciplines en besteed een deel van mijn tijd aan cultuurparticipatie en cultuureducatie (onder meer door te participeren in de werkgroep cultuurparticipatie van Brabantstad). Daarnaast heb ik een stevige rol in het verbinden van cultuurbeleid met sociale, ruimtelijke en economische vraagstukken. Zo ben ik betrokken bij de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Spoorzone en bij een door de EU gesubsidieerd project dat cultuur benut voor de regeneratie van een probleemwijk in Tilburg Noord.

Voordat ik koos voor een functie bij de gemeente Tilburg, heb ik ruim twintig jaar gewerkt in de wereld van de beeldende kunst. Aanvankelijk was ik vooral actief in projectorganisaties, kunstenaarsinitiatieven en de galeriewereld. Vanaf eind jaren negentig was ik curator in een museum voor moderne kunst in Venlo. Vermeldenswaardig is nog dat ik in de loop der jaren bestuurder ben geweest van verschillende cultuurstichtingen.

Ken ik Roosendaal? Niet of nauwelijks. Ik ken Judith Ensel (een van de andere bestuursleden) en verschillende cultuurmakers die in Roosendaal actief zijn of zijn geweest. Ik ben op de hoogte van het stedelijke bestuursakkoord en daarin geformuleerde ambities, omdat ik vorig jaar de nieuwe burgemeester en de raad van Roosendaal mocht rondleiden in de Tilburgse Spoorzone. Daarnaast heeft een bezoek aan Muziekcentrum van Gorp mij geleerd dat Roosendaal gek genoeg een veel betere muziekwinkel heeft dan muziekstad Tilburg.

Kortom, Roosendaal maakt mij vooral nieuwsgierig, en juist in tijden dat cultuur de wind niet mee heeft, vind ik het een uitdaging om mijn culturele en bestuurlijke expertise in te zetten voor een jonge, ambitieuze cultuurorganisatie als Cultuur Verbindt Roosendaal."

Ons bestuur:

Marijn ten Harmsen van der Beek (voorzitter)
Judith Ensel (penningmeester)
Ulco Mes (secretaris)