15-03-2020

Nieuwe adviescommissieleden Joep Coolen, Claartje Rijkers en July Ligtenberg

De adviescommissie heeft er sinds kort enkele nieuwe leden bij. Vanaf april 2020 adviseren Joep Coolen, Claartje Rijkers en July Ligtenberg het bestuur van Cultuur Verbindt Roosendaal voor de Makers en Activiteitenregeling.

Joep Coolen vertelt: "Ik ben werkzaam bij Breda University of applied sciences als docent en onderzoeker op het snijvlak van cultuur en festivals. Daarnaast werk ik als zelfstandig adviseur en projectmanager in opdracht van gemeenten, festivals en cultuursector. Na een Master Kunst en Educatie heb ik de opleiding Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen gevolgt. Jarenlang gewerkt als jongerenwerker en was vanuit die rol betrokken bij community art, kunsteducatie en talentontwikkeling in Rotterdam en Brazilië. Tevens ben ik bestuurslid van skatepark Area51 en lid van de Raad van Toezicht van Festival Circolo."

Ook Claartje Rijkers stelt zich graag aan u voor: "Ik ben een verbinder met een voorliefde voor verwonderen. Ik houd ervan mensen in hun kracht te zetten. Na het afronden van de Dansacademie heb ik van Noord tot Zuid het land doorkruist, als maker, docent, leerling, producent… als optiller.  Op zoek naar nieuwe wegen, pakken van kansen en zien van mogelijkheden en vernieuwing. Vanaf 1 april mag ik onderdeel zijn van de adviescommissie Cultuur Verbindt Roosendaal en ik heb er super veel zin in."

July Ligtenberg: "Ik studeerde bedrijfseconomie en ben vanaf 1999 zakelijk leider van Stichting Productiehuis Plaatsmaken en sinds 2009 directeur bestuurder. In datzelfde jaar richtte ik Plaatsmaken BV op waar de galerie in werd ondergebracht. Naast haar vaste werkzaamheden was ik verantwoordelijk de projectleider van Biënnale Gelderland 2012, 2016 en 2019 i.o.v. het Museum Arnhem. Van 2009 tot 2014 was ik verbonden aan Stichting G.A.N.G., een stichting die vanuit de beeldende kunst zich gevraagd en ongevraagd bezig hield met het publieke domein en de ruimtelijke ordening."