16-09-2020

Van Orkestregeling naar Impuls Jeugd

Cultuur Verbindt Roosendaal wil cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk maken met daarbij oog voor specifieke doelgroepen zoals jeugd. Wij hebben daarom de stap gezet om de voormalige Orkestregeling verder te laten gaan onder de naam Impuls Jeugd en deze uit te breiden inclusief de beschikbare middelen daarvoor.

Deze nieuwe regeling heeft als doel een impuls te geven aan amateur orkesten, -zangverenigingen en -theatergezelschappen om talentontwikkeling te bevorderen én jeugd actief deel te laten nemen aan cultuur. De komende deadline is 1 november.