10-03-2021

Tweede indienronde Corona Compensatie

Roosendaalse culturele verenigingen en stichtingen die financiële problemen hebben door de coronacrisis, kunnen vanaf maandag 15 maart 2021 opnieuw compensatie aanvragen. Er is hiervoor een budget van € 34.000 beschikbaar gesteld. Aanvragen kan tot en met 15 april 2021. Wanneer er meer wordt aangevraagd dan beschikbaar is, wordt het bedrag naar verhouding verdeeld (tendersysteem).

De deadline van de eerste indienronde van de Corona Compensatie-regeling liep tot 6 januari 2021. Tijdens deze ronde werd ruim 18.000 euro subsidie toegekend aan 10 culturele verenigingen en stichtingen.

Culturele verenigingen en stichtingen kunnen tot maximaal 2.000 euro compensatie aanvragen.
Hiervoor kan je aanvragen:

  1. Culturele verenigingen en organisaties kunnen aanvragen voor extra kosten die gemaakt moeten worden om de reguliere activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat ze hygiëne maatregelen moeten treffen en extra ruimtes nodig hebben. Ook kosten voor huur extra repetitieruimtes, extra personele ondersteuning en ondersteuning en binding van vrijwilligers kunnen (deels) gedekt worden uit deze subsidie.
  2. Ook kan er aangevraagd worden als er sprake is van een financieel tekort op de exploitatie van 2020/2021 door inkomstenderving door de coronacrisis. Veel verenigingen hebben bijvoorbeeld te maken met geen of minder contributie. Met deze regeling kunnen ze dit (deels) compenseren. Hier geldt wel als bijkomende voorwaarde dat er eind 2019 geen sprake was van een negatief eigen vermogen.

Voor een aantal organisaties wordt een specifieke regeling getroffen met de gemeente Roosendaal. Om die reden zijn organisaties die subsidie ontvangen volgens de subsidieregeling "volkscultuur" en theatergroep Respect uitgesloten van deelname. Voor huurders van Cultuurhuis Bovendonk en De Suite komt er, onder bepaalde voorwaarden, een aparte regeling voor huurcompensatie via de gemeente Roosendaal. Culturele instellingen kunnen kiezen van welke regeling ze gebruik willen maken. Combineren kan uiteraard niet.

Voor meer informatie kan je ons steeds bereiken via info@cultuurverbindtroosendaal.nl of op het telefoonnummer 0165 635 005.