15-11-2021

Vierde indienronde Corona Compensatie

Roosendaalse culturele verenigingen en stichtingen die financiële problemen hebben door de coronacrisis, kunnen vanaf woensdag 15 december 2021 opnieuw compensatie aanvragen. Er is hiervoor een budget van € 25.000,- beschikbaar gesteld. Aanvragen kan tot en met zondag 9 januari 2022. Wanneer er meer wordt aangevraagd dan beschikbaar is, wordt het bedrag naar verhouding verdeeld (tendersysteem).

De deadline van de derde indienronde van de Corona Compensatie-regeling liep tot 15 augustus 2021. Tijdens deze ronde werd ruim €6.995,- subsidie toegekend aan 4 culturele verenigingen en stichtingen.

Culturele verenigingen en stichtingen kunnen tot maximaal €2.000,- compensatie aanvragen.

Hiervoor kan je aanvragen:

  1. Culturele verenigingen en organisaties kunnen aanvragen voor extra kosten die gemaakt moeten worden om de reguliere activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat ze hygiëne maatregelen moeten treffen en extra ruimtes nodig hebben. Ook kosten voor huur extra repetitieruimtes, extra personele ondersteuning en ondersteuning en binding van vrijwilligers kunnen (deels) gedekt worden uit deze subsidie.
  2. Ook kan er aangevraagd worden als er sprake is van een financieel tekort op de exploitatie van 1 juli 2021 t/m 31 december 2021 door inkomstenderving door de coronacrisis. Veel verenigingen hebben bijvoorbeeld te maken met geen of minder contributie. Met deze regeling kunnen ze dit (deels) compenseren. Hier geldt wel als bijkomende voorwaarde dat er eind 2019 geen sprake was van een negatief eigen vermogen.

Voor een aantal organisaties wordt een specifieke regeling getroffen met de gemeente Roosendaal. Om die reden zijn organisaties die subsidie ontvangen volgens de subsidieregeling "volkscultuur" en theatergroep Respect uitgesloten van deelname. Voor huurders van Cultuurhuis Bovendonk en De Suite komt er, onder bepaalde voorwaarden, een aparte regeling voor huurcompensatie via de gemeente Roosendaal. Culturele instellingen kunnen kiezen van welke regeling ze gebruik willen maken. Combineren kan uiteraard niet.

Voor meer informatie kan je ons  bereiken via info@cultuurverbindtroosendaal.nl of op het telefoonnummer 0165 635 005.