02-12-2021

Wij zoeken een penningmeester en aspirant-bestuursleden

Meer informatie over de vacature van aspirant-bestuurslid vind je onderaan deze pagina.

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal is op zoek naar een penningmeester met een hart voor cultuur.

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal heeft als doel de gemeente Roosendaal te verrijken door actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur te stimuleren en een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing. Het bestuur hanteert bij de uitvoering van zijn taak vier kernwaarden: onafhankelijkheid, transparantie, verbindend en zichtbaarheid. 

Profiel
Het bestuur zoekt een nieuwe penningmeester die ervaring heeft met het opstellen van begrotingen, het aanvragen en verantwoorden van subsidies. Kennis van de formats die binnen de culturele sector gebruikelijk zijn, is een pré.  Als penningmeester ben je samen met het bestuur verantwoordelijk voor de controle van de exploitatiesubsidie van CVR van aanvraag tot eindverantwoording en eindafrekening aan subsidieverstrekkers. Het lidmaatschap van het bestuur is vrijwillig, er is geen financiële vergoeding voor werkzaamheden, wel een vergoeding voor onkosten. 

Om de onafhankelijkheid van ons bestuur te waarborgen, kan deze functie niet gecombineerd worden met een werkrelatie met of bestuursfunctie bij een culturele organisatie/vereniging binnen de Gemeente Roosendaal.

De programmamakers van CVR voeren zelf de dagelijkse administratie, zoals het opstellen van subsidiebeschikkingen, het doen van betalingen, het opstellen van de jaarbegrotingen met ondersteuning van een administratiekantoor voor het opstellen van een financieel jaarverslag.

Spreekt het jou aan om:

  • actief bij te dragen aan de missie en organisatieontwikkeling van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal;
  • deel te nemen aan een bestuur waarin constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt;
  • jouw netwerk in te zetten ten bate van de stichting;
  • betrokken te zijn bij actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuur(participatie), landelijk en lokaal;
  • kritisch en onafhankelijk bij te dragen aan de besluitvorming binnen het bestuur;

.... dan ben jij misschien de penningmeester waar wij naar op zoek zijn!

Praktische informatie

Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar en indien nodig vaker. Het bestuur treedt gefaseerd aan en af, om de continuïteit te kunnen waarborgen. In totaal streven we naar een bestuur van 5 personen. Het lidmaatschap van het bestuur is vrijwillig. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nogmaals vier jaar. Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal volgt de Code Cultural Governance voor goed bestuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Cultuur Verbindt Roosendaal wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van bestuursleden gebruikt om betere resultaten te halen. We streven ernaar dat het bestuur een afspiegeling is van de bevolking van Roosendaal met al haar aanwezige verschillen. We nodigen daarom expliciet kandidaten met een cultureel diverse achtergrond uit om te reageren op deze functie.

Voor meer informatie over Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal zie: www.cultuurverbindtroosendaal.nl. Voor meer informatie over de vacatures kun je terecht bij Geertje Braspenning 06-34231149 (ma t/m do) of Anne van Kalmthout, tel: 06-40678086 (ma, di, don.) of per email: info@cultuurverbindtroosendaal.nl.

Reacties uiterlijk 1 januari a.s. per e-mail t.a.v. Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal, info@cultuurverbindtroosendaal.nl.

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal zkt. Aspirant-bestuursleden

Wij streven naar continuïteit in ons bestuur. Jong of nog onervaren talent willen we een meeloopplek bieden als aspirantā€bestuurder met de bedoeling binnen een jaar als volwaardig bestuurslid mee te draaien.

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal heeft als doel de gemeente Roosendaal te verrijken door actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur te stimuleren en een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing. Het bestuur hanteert bij de uitvoering van zijn taak vier kernwaarden: onafhankelijkheid, transparantie, verbindend en zichtbaarheid.

Om de onafhankelijkheid van ons bestuur te waarborgen, kan deze functie niet gecombineerd worden met een werkrelatie met of bestuursfunctie bij een culturele organisatie/vereniging binnen de Gemeente Roosendaal.

Spreekt het jou aan om:

  • jouw steentje bij te dragen om de gemeente Roosendaal verder te verrijken met kunst en cultuur;
  • actief bij te dragen aan de missie en organisatieontwikkeling van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal;
  • lid te worden van een bestuur waarin constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt;
  • je te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuur(participatie), landelijk en lokaal;

… dan ben jij misschien het aspirant-bestuurslid waar wij naar op zoek zijn!

Praktische informatie

Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar en indien nodig vaker. In totaal streven we naar een bestuur van 5 personen. Het lidmaatschap van het bestuur is vrijwillig. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nogmaals vier jaar. Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal volgt de Code Cultural Governance voor goed bestuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Cultuur Verbindt Roosendaal wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van bestuursleden gebruikt om betere resultaten te halen. We streven ernaar dat het bestuur een afspiegeling is van de bevolking van Roosendaal met al haar aanwezige verschillen. We nodigen daarom expliciet kandidaten met een cultureel diverse achtergrond uit om te reageren op deze functie.

Voor meer informatie over Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal zie: www.cultuurverbindtroosendaal.nl. Voor meer informatie over de vacatures kun je terecht bij Geertje Braspenning 06-34231149 (ma t/m do) of Anne van Kalmthout, tel: 06-40678086 (ma, di, don.) of per email: info@cultuurverbindtroosendaal.nl.

Reacties uiterlijk 1 januari a.s. per e-mail t.a.v. Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal, info@cultuurverbindtroosendaal.nl